Peter Bitter en het Ritsevoort

In juli hebben wij uitgebreid aandacht besteed aan de opgravingen op het Ritsevoort en het lijvige boekwerk, waar gemeentelijk archeoloog Peter Bitter op dat moment mee bezig was. Nu is het zover, het boek ‘Van buitenwijk tot binnenstad. Opgravingen in het Ritsevoort 1995-2023’ is nu af! Op 24 november wordt het feestelijk ten doop gehouden in De Alkenaer. We zijn natuurlijk bijzonder vereerd, want het eerste exemplaar wordt door wethouder Erfgoed, Anjo van de Ven, overhandigd aan het
bestuur van de stichting Cultuurpodium De Alkenaer.

Tegelijkertijd wordt de tentoonstelling, die wij hebben ingericht over de opgravingen, geopend. Je bent uiteraard van harte welkom bij de overhandiging aanwezig te zijn en/of een kijkje te komen nemen bij de tentoonstelling.

Programma:

15.30 u. Inloop
16.00 u. Start van het officiële gedeelte
16.30 u. Afsluiting met een borrel, tot 18.00 u.