Stichting

Stichting

Op deze pagina vindt u alle belangrijke info over Stichting Cultuurpodium De Alkenaer.
Hier vindt u onze doelstelling, beleidsplan, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid, en ons RSIN-nummer.


Missie

De Alkenaer heeft als missie:
Vensters op de wereld bieden en verhalen delen: Verbinden, Verrijken en
Verdiepen


In concreto: De Alkenaer deelt kunst, kennis en opinie om mensen te verbinden en
persoonlijke en maatschappelijke situaties te verbeteren.
De vrijheid van meningsuiting, persoonlijke ontmoetingen en open discussies vormen de
ruggengraat van een open samenleving. In een maatschappij waar geen ruimte is voor
nieuwe ideeën, dreigt stagnatie en behoudzucht, wat kan leiden tot verdeeldheid en het
belemmeren van vooruitgang. Stichting Cultuurpodium De Alkenaer neemt actief deel
aan de verdediging van de vrijheid van meningsuiting en stimuleert intellectuele reflectie
en dialoog. Het uiteindelijke doel is om mensen met elkaar te verbinden en aan te
moedigen tot zelfreflectie en een kritisch wereldbeeld. Dit wordt bereikt door individuen
de mogelijkheid te bieden om persoonlijk met elkaar in contact te komen, wat begrip
bevordert.
De Alkenaer benadrukt de cruciale rol van het faciliteren en koesteren van open en vrije
discussies, die essentieel zijn voor een bloeiende samenleving die streeft naar
verbinding, verrijking en verdieping. Om de beschreven missie te bereiken organiseren
we culturele activiteiten (podiumkunst, interviews, debatten, lezingen, muziek,
filmuitzendingen, tentoonstellingen e.d.).


Visie

De Alkenaer wil met zijn hoogwaardige aanbod van cultuur en debat, het unieke gebouw en de bijzondere sfeer dé plek zijn om jong en oud te verbinden en te verrijken met een
unieke ervaring, als tegenwicht tegen een steeds meer gepolariseerde samenleving.
De Alkenaer wil een podium bieden voor het vrije woord. Het publiek verbinden,
inspireren en motiveren om via de dialoog nieuwe inzichten op te doen en men tot
zelfreflectie en overdenken te brengen.
De Alkenaer wil een cultureel centrum zijn waarin ontmoeting, debat en interviews
centraal staan. Een plek voor cultuur, literatuur, actualiteiten, filosofie, film, kunst en
optredens. Over vijf jaar is De Alkenaer een drukbezochte en veelzijdige
ontmoetingsplaats voor publiek in en buiten Alkmaar met wekelijkse evenementen en
debatten met als thema’s onder meer kunst, cultuur en literatuur.


Doelstelling
Voor het realiseren van de missie zoals hierboven beschreven, heeft Stichting Cultuurpodium De Alkenaer de volgende doelstelling vastgesteld in haar statuten:

a. het bieden van een platform voor en het organiseren van activiteiten op het
gebied van cultuur, muziek, literatuur, kunst, debat en lezingen;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Cultuurpodium De Alkenaer realiseert deze doelstelling middels een divers aanbod van evenementen in de categorieën: literatuur, filosofie, beeldende kunst, geschiedenis, maatschappelijke vraagstukken en muziek om dialogen, kennis en nieuwe inzichten te faciliteren. Het streven is dat elk evenement tussen de 30 á 90 bezoekers aantrekt, dit laatste komt overeen met de zaalcapaciteit.


Beleidsplan
Via deze link kunt u ons beleidsplan inzien.


Het bestuur van Stichting Cultuurpodium De Alkenaer


Organisatie en beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt kosten.

Voor de betaling aan de optredende schrijvers, musici en artiesten hanteert de stichting de in de culturele sector gebruikelijke gages.


RSIN: 864938998
E-mail: info@alkenaer.nl
Triodos Bank: NL11 TRIO 0320 6319 82
KVK: 89296737