Nieuw: avondcyclus over hedendaagse filosofie

Wat heeft de hedendaagse filosofie te zeggen over actuele maatschappelijke kwesties? Met die vraag als uitgangspunt organiseert De Alkenaer vanaf september tweemaandelijks een serie filosofische avonden onder leiding van filosoof Gijs Reudink, eigenaar van uitgeverij Lontano.

We trappen de reeks af met een avond over hedendaagse vrouwelijke denkers en hun visie op maatschappelijke thema’s.

Als je op straat aan een willekeurige voorbijganger vraagt om een paar namen van filosofen te noemen, dan word je meestal eerst niet serieus genomen. Maar als je doorvraagt, volgen namen als Plato, Socrates, soms Descartes of Aristoteles. De denkers die genoemd worden hebben een ding gemeen: het zijn vrijwel altijd alleen maar mannen. En dat moet anders! Natuurlijk zijn er zowel vroeger als ook nu vrouwelijke denkers met baanbrekende, originele ideeën. Briljante geesten, die net zo zeer, of misschien nog wel meer dan hun mannelijke collega’s een podium verdienen. Het boek De filosofes vormt hierbij het inspiratiepunt van deze avond, waarbij we met vrouwelijke denkers in debat gaan.

Aanmelden

De eerste aflevering zal in de tweede helft van september plaatsvinden, een precieze datum volgt. U kunt zich alvast aanmelden als geïnteresseerde door ons een mail te sturen.