Stadswandeling met Reuring

Onze literaire wandeling begint en eindigt in De Alkenaer. Op het Ritsevoort 36 is al meer dan 25 jaar het boekenantiquariaat van Jan Oyevaar gevestigd, momenteel wordt het pand omgetoverd tot een klein cultureel centrum. Vincent van de Vrede is samen met Bert de Raaf en Jan Oyevaar vast van plan het  pand en de inhoud als cultureel erfgoed te behouden. Reuring is er elke eerste zaterdag van de maand te gast met haar programma. De duidelijke website van De Alkenaer geeft meer activiteiten, toekomstplannen en achtergrondinformatie. 

Eerst iets over dat culturele erfgoed, dat literair Alkmaar: 
Schrijver Dirk van Weelden (Zeist, 1957) maar opgegroeid in Alkmaar, noemde Alkmaar in literair opzicht ‘de fietsenstalling van Amsterdam’. Hij vond dat er op  literair vlak weinig gebeurde in de Noord-Hollandse kaasstad. Hij was niet de enige die er zo over dacht. Alkmaar had geen universiteit en niet echt een cultureel leven.  Dichters, schrijvers en schilders trokken naar Bergen, zeven kilometer verderop, of  naar Amsterdam en stalden hun fiets in Alkmaar. *1 

Voormalig stadsdichter Joost Zwagerman (Alkmaar, 1963-2015) gaf zijn  geboortestad kritiek in zijn Van Foreest Publiekslezing in 2004, getiteld Tussen  droom en daad in Dubbelstad. Toch komen we hem een aantal keren tegen op deze  wandeling. Hier vond hij de duisternis (de verstikkende burgerlijkheid) én het licht (de open wolkenluchten boven zee). Zo noemt althans Maria Vlaar het in haar voorwoord  bij de bundel Grote Groet uit Zwagerland

Joost Zwagerman was schrijver, dichter en essayist. Als dertienjarige was hij al met teksten bezig. Uit de VARA-gids haalde hij foto’s en teksten, bewerkte die en stelde  daarmee een handgeschreven, geïllustreerd tijdschriftje samen: de Zwagergids. Na de Pedagogische Academie studeerde hij Nederlandse taal- en letterkunde, brak  deze studie af en deed een cursus creatief schrijven bij Oek de Jong. Hij debuteerde  in 1986 met de roman De houdgreep, die door Carel Peeters in Vrij Nederland werd  bestempeld als ‘het meestbelovende debuut sinds jaren’. Eind jaren negentig ontwikkelde hij zich steeds meer tot politiek geëngageerd  columnist in enkele landelijke dagbladen. Tweemaal was hij presentator van VPRO’s  Zomergasten, en in De Wereld draait door was hij een enthousiasmerend tafelheer  en kunstbeschouwer.  In 2002 werd hij Alkmaars eerste stadsdichter. Zijn heftige kritiek rond Yxie (een  Alkmaars plan voor een combinatie van een nieuw cultuurpodium en een Lucebert-  museum) viel landelijk op.  Zijn laatste boek, een essaybundel met de titel De stilte van het licht, kwam uit op 8  september 2015, de dag waarop hij zelfmoord pleegde. De bundel gaat over de stilte  in de kunst, die volgens de auteur kan staan voor een verlangen ‘om er niet te zijn’. 

De Van Foreestlezing had betrekking op Pieter van Foreest (1521-1597) die  overigens wel zijn stad prijst. Van Stadsgeneesheer, eerst in Alkmaar, later in Delft,  werd hij lijfarts van Willem van Oranje, maar keerde na diens moord in 1584 weer  terug naar Alkmaar. Daar schreef hij zijn 1350 Observationes (waarnemingen) met  bijbehorende Scholia (verklaringen) in 32 delen, in het voorwoord prijst hij Alkmaar  aan alsof het om een toeristische folder gaat. “Er heerst hier door de blootstelling aan  de gematigde stralen van de zon een klimaat dat zo mild is wat betreft de lucht en het weer en zo gezond, dat besmettelijke ziekten van het lichaam maar heel zelden voorkomen.”

De wandeling: 
Vanuit De Alkenaer gaan we naar de overkant van de straat en lopen naar het park, kijken rechts naar het borstbeeld van Maria Tesselschade Roemers Visscher, dat  voor de ingang van de parkeergarage staat. We komen zo op haar terug.  In de parkeergarage gedichten van het Dichtersgilde, de groep die oud-stadsdichter Margreet Schouwenaar oprichtte en die zelfstandig verder ging na haar stadsdichterschap.  Op verschillende plekken in Alkmaar zijn de woorden van Margreet Schouwenaar te vinden, bijvoorbeeld in het straatje naast de Jumbo bij de Grote Kerk. Bij de opening  van de hernieuwde Friesche Brug werd een gedicht van haar hand in graniet aan  beide zijden van de brug gelegd. 

Margreet Schouwenaar (Schagen, 1955) volgde in 2009 Joost Zwagerman op als  stadsdichter en initieerde, in navolging van F. Starik (die het idee kreeg van Bart F.M. Droog), de eenzame uitvaart in Alkmaar. Dit initiatief werd december 2022 weer  opgepakt, samen met Alja Spaan en Hans Romeyn richtte zij de Stichting Eenzame Uitvaart Alkmaar op waar een kleine poule van dichters aan verbonden is. Haar meest recente gedichtenbundel is Tot overmaat van ontbreken, IndeKnipscheer, 2020. Het jaar daarvoor gaf uitgeverij P uit Leuven een overzichtsbundel uit, getiteld Zwijgen tot het schraapt. Eind 2023 verschijnt daar een  volgende bundel. Naast poëzie geeft Schouwenaar ook kinderboeken uit. Ze woont in Heiloo en werkte  als docent aan de Hogeschool InHolland in Alkmaar. Ook gaf en geeft zij talrijke  workshops. 

De stadsdichter na haar, Joris Brussel (1987), kwam in 2018 en uit IJmuiden. Januari  2022 werkt tot nieuwe stadsdichter gekozen Maria Barnas (Hoorn, 1973). Reuring heette haar welkom en zwaait haar ook uit, ze gaat eerder stoppen dan gepland. 

We steken de Heilooërbrug over en komen op de Kennemerstraatweg bij het huis  Tesselschade.  Er waren namelijk ook schrijvers en dichters die juist naar Alkmaar toe kwamen. Maria Tesselschade Roemers Visscher (1594-1649), de dochter van de  graanhandelaar en dichter Roemer Visscher, groeide op in Amsterdam en maakte  daar kennis met schrijvers als Hooft, Huygens en Barlaeus, maar vertrok na haar  huwelijk naar Alkmaar. Ze bleef er wonen, eerst in de Koorstraat, daarna in de  Magdalenenstraat, later in de Langestraat en misschien in huize Tesselschade. Het  bordje bij de voordeur vermeldt mogelijke bewoning door haar zuster.  Ze bleef er schrijven, ook na de dood van haar echtgenoot. Aan Hooft schreef ze dat  ze met zijn steun weerstand zou kunnen bieden aan de huwelijksaanzoeken van Huygens en Barlaeus: ‘al konden zij nog zo pluimstrijken, ik zal ze wel van mijn bed  houden.’ Maar ze moest ook weerstand bieden aan P.C. Hooft himself die haar met  hartstochtelijke brieven naar Muiden probeerde te lokken. Ze was zo’n toonbeeld van vrouwelijke creativiteit dat in 1872 de vrouwenvereniging ter bevordering van de vrouwelijke handwerken Tesselschade werd genoemd. Aan de overkant wenkt Truitje Toussaint ons, een borstbeeld uit 1912, honderd jaar  na haar geboorte gemaakt en in een beduidend groter formaat dan dat van Maria Tesselschade. We steken over. Het is bekend dat Toussaint eerst helemaal niet zo blij was met dit kleinburgerlijke  stadje. Bij de schrijver Johannes Potgieter beklaagde ze zich erover dat ze in Alkmaar leefde ‘als op Groenland’. Na haar huwelijk vertrok ze naar Den Haag. Daar zei ze ‘Ik ben toch eigenlijk geboren om [in] een klein stadje te leven. Alkmaar is [in] mijne proportie of ik in de hare.’ Bij haar geboortehuis (Mient no 8) staan we straks stil bij haar leven. 

We vervolgen de bocht van de Kennemersingel en staan op de hoek van de Nassaulaan stil. Hier woonde de schrijver Dirk van Weelden die we in het begin al  noemden. Van Weelden kreeg in 1992 de Multatuliprijs voor Mobilhome. Met Martin Bril schreef  hij Arbeidsvitaminen. Het ABC van Bril & Van Weelden. Alleen in zijn boek Looptijd heeft hij het over Alkmaar, hoewel niet bij naam. Zijn hardlooptochten door de weilanden en langs de wegen rond Alkmaar, Bergen,  Schoorl, Egmond komen binnen op of vertrekken van een stadssingel ‘langs de oude  stadswal’. Zijn ouders liggen, kort na elkaar overleden, in de huiskamer van een huis  aldaar. Van Weelden is bezig een boek samen te stellen aan de hand van nagelaten brieven tussen zijn ouders.  Hoewel er in de literatuur discussie bestond over de juiste plek van dit huis, werd ons  tijdens de wandeling duidelijk dat het hier is. 

Aan het eind van de Nassaulaan, rechts, woonde schrijver, taalkundige Wil Bijlsma  (Oosthuizen, 1943-2016). Hij trad veelvuldig op met eigen en andermans teksten en  staat bekend om zijn zeer korte verhalen en fonetische spelling. De verzamelbundels  werden door hemzelf vervaardigd tot en met het leeslint toe. Zelf vond hij zich de  uitvinder van de zkv’s (en niet A.L. Snijders). De ouderen uit mijn voorleesgroep zijn  gek op hem.  Wil Bijlsma gaf les aan de Pedagogische Akademie op het Nassauplein. Daar zat  ooit dichter H.C. ten Berge. De schooldirectie dreigde hem vlak voor de eindexamens  van school te verwijderen, omdat hij weigerde zijn haar te laten knippen. Een docent  die het talent van de jongen zag, liet daarop een werkstuk van diens hand slingeren  op het bureau van de directeur. Ten Berge mocht blijven. *2

Ten Berge werd in Alkmaar geboren (1938) op het adres Rippingstraat 46. Hij is dichter, prozaschrijver, essayist en vertaler. In 1964 debuteerde hij met de bundel  Poolsneeuw. In 1967 richtte hij het tijdschrift Raster op waarvan hij lang de enige  redacteur was. In 2006 ontving hij de P.C. Hooftprijs en in 1996 ontving hij de  Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre (zoals Tentije die in 2017 ontving). Zijn oudere broer Henk is journalist, schrijver. Zijn roman Vaders van tien speelt tijdens hun schooljaren in de buurt rond de Rippingstraat. De Rippingstraat ligt evenwijdig aan de Kennemerstraatweg die we zojuist gehad hebben en begint als  zijstraat van de Heilooërdijk. Om deze straat te bezoeken zouden we richting Heiloo  gelopen moeten hebben.

Zwagerman riep in de Van Foreestlezing: “Ik heb nog nooit iemand naar het H.C. ten Bergeplein horen vragen en ik ken evenmin iemand die in de Arie van den Bergstraat  woont!” 

We gaan de straat niet in maar lopen door en komen langs theekoepel ’t Arendshof  waar dichter Nicolaas Beets (Haarlem, 1814-1903) geregeld kwam om zijn verzen  voor te lezen aan de Heilooër literaire kring. Met Beets was Truitje Toussaint goed  bevriend, hoewel hij van mening was, ‘dat een vrouw niet schrijven moest’. De theekoepel is bekender onder de naam Cantina Architectura omdat het de  woning was van de Alkmaarse architect Van Latum. In deze ruimte kwam de  Alkmaarse Dichterskring maandelijks samen. Deze vereniging werd opgericht in  1984 en werd 32 jaar lang geleid door Agatha Bekker (Alkmaar, 1942), dichter en  kunstenaar.  Onder andere de dichters Paul Roelofsen, Elbert Gonggrijp en Nina Barhorst zijn lid  van deze kring. Na uitgebreide renovatie van het pand is de dichterskring er niet  meer welkom en maakt zij gebruik van de bibliotheek.

Via deze singel (die ‘achter de stadswal, die we bij Van Weelden tegenkomen in zijn  boek Looptijd), de Kennemersingel, wandelen we richting het station. We komen langs de rotonde, steken over naar de Geesterweg en lopen tot de hoek Stationsweg  rechtdoor en zien de Bergertunnel voor ons liggen. Als we daaronder door zouden  lopen en na enige tijd rechtsaf zouden slaan, dan komen we in de Bergermeer waar  dichter Hans Tentije woont. 

Tentije (1944) werd geboren in Beverwijk en woonde lange tijd in Bergen. Tentije won meerdere prijzen voor zijn werk (we noemden al de Constantijn Huygens-prijs  voor zijn gehele oeuvre). Alkmaar probeerde hem als ‘belangrijkste dichter’ te  betrekken bij Dichtstad, een mislukt project van de Bibliotheek Alkmaar in  samenwerking met de gemeente. In 2023 ging de Victoriefonds-oeuvreprijs naar de gelauwerde dichter wiens meest recente bundel uit 2022 stamt, titel Waarvandaan.

Zwagerman woonde vanaf zijn tiende jaar in deze wijk, op de Jan van Eyckstraat no 46. Hier speelt zijn suburbiaroman De buitenvrouw.  Het overspel met haar biedt Theo, de hoofdpersoon, een way-out die in Zwagermans  universum essentieel is om het burgerlijke leven in de provincie volop te omarmen;  een paradox die steeds in zijn boeken terugkomt. (Voor die roman doet Zwagerman onderzoek naar West-Fries idioom. Hij noteert in  een rood schriftje Zegswijzen uit het Alkmaarse, bijvoorbeeld: een ‘borst’ is een goeie jongen; ergens ‘groos’ op zijn is trots zijn, ‘blauwen’ is uit je nek kletsen.) 

Joris Miedema (1978) debuteerde in 2011 met de bundel Oogtheater bij uitgeverij De  Contrabas. In januari 2022 verscheen bij Opwenteling De oneindige oester. In 2023 verscheen het eerste deel van een drieluik, De vlucht van de levenloze libellen.  Joris Miedema was een van de deelnemende dichters aan het project Dichtdruk, een  samenwerkingsverband tussen het Grafisch Atelier Alkmaar, Bibliotheek  Kennemerwaard en Reuring. Joris is een van de dichters die de Eenzame Uitvaart ondersteunen.

Aan de overkant van deze wijk ligt het Hoefplan. Daar ligt tussen de Vrijheidskerk en  het Christelijke Lyceum de Van de Veldelaan, waar op no 61 Van Weelden woonde. 

Maar we staan nog op dezelfde plek en kijken naar rechts, de Stationsweg in. Pakken we niet de trein maar gaan we de derde straat rechts, dan komen we in de Spoorstraat langs het woonhuis (no 15) van dichter, schrijver René Huigen. In dezelfde straat werd Rudi Carrell geboren (no 35) hoewel die niet in deze wandeling  thuishoort en even verderop woonde (no 42) Kees de Bakker van uitgeverij Conserve. De Bakker vatte tijdens zijn studie Nederlands een blijvende liefde voor boeken op.  Aanvankelijk wilde hij zelf schrijver worden, tot hem in 1983 gevraagd werd de  dichtbundel te bezorgen van de overleden dichteres Eline van Haaren. De uitgeverij  reikt sinds 1988 de vijfjaarlijkse Eline van Haarenprijs uit. De laatste winnares was  Mieke van Zonneveld in 2018. 

Over de geschiedenis van de uitgeverij is bij het 25-jarig bestaan in 2008 het boek Onbeperkt Houdbaar van Jacqueline Zirkzee verschenen. Ook werd toen uitgegeven Hier begint de victorie, schrijvers over Alkmaar.*3 en *4 

Per 1 januari 2019 is uitgeverij Conserve deels opgegaan in het concern van Singel  Uitgeverijen.  Conserve geeft onder andere journalist, schrijver Margriet Brandsma (Sint Pancras,  1957) uit. Zij en Kees de Bakker waren ooit collega’s bij het Noordhollandsdagblad.  Margriet werd bekend als Duitslandexpert bij het NOS-journaal; haar boeken gaan  voornamelijk over leven, cultuur en politiek in Duitsland. Een van de titels Het mirakel  Merkel, hoe het meisje van Kohl de machtigste vrouw ter wereld werd (2012). Haar meest recente boek, De heks van Anjum, verscheen in november 2022 bij  Singel Uitgeverijen en vond een plek in de top tien.  (En Margriet Brandsma zat net als Dirk van Weelden, Rob Scholte en Alja Spaan op  het Christelijk Lyceum in Alkmaar.)  De naam Conserve verwijst overigens naar zowel de gelijknamige debuutroman van W.F. Hermans als de groenten-, fruit- en conservenwinkel van de ouders De Bakker.   

René Huigen (1962) maakte oorspronkelijk deel uit van de Maximalen (een dichterscollectief met o.a. Pieter Boskma, K. Michel, Zwagerman en René Stoute). Eind 1999 doceerde hij poëzie aan de Universiteit van Michigan. In 2004 werd hij genomineerd voor de VSB Poëzieprijs met de bundel Geen muziek & geen mysterie. In 2007 verscheen Fysica voor dichters, een definitieve keuze uit  de gedichten 1989-2003 (De Bezige Bij). In een interview in Trouw (2011) zegt hij een grote overeenkomst te zien tussen  religie en moderne poëzie. “Waar het weten ophoudt, begint het geloof en andersom  – het zijn complementaire vormen.” 

Terug naar de Stationsweg ligt op no 92 was het woonhuis van dichter, essayist Arie van den Berg (1948).  Voor zijn dichtbundel Mijn broertje kende nog geen kroos ontving hij in 1970 de  Reina Prinsen Geerligsprijs. Het gedicht IJsvogel raakte bekend onder een breed  publiek omdat het verscheen op ons laatste bankbiljet van tien gulden. Van den Berg is net als Huigen als docent verbonden aan de Schrijversvakschool in  Amsterdam maar werkte ook als poëziecriticus voor NRC.

In Noord-Holland in Proza, Poëzie en Prenten een uitgave van de Culturele Raad  Noord-Holland in 1994, staat het volgend gedicht van hem bij een afbeelding van  kunstenaar Jos van Amsterdam met de titel groeten uit de omval. 


Meer, maar allang geen water; bij de waag
golven nu traag kasseien in het hortend
ritme van het carillon
tijd in syncopen uitgeteld – wat blijft
is de ontgoocheling, dat hier het nest,
het ei, de scherven
niets afgemaakt, het nest geen haven
– een steen op het water, de vlerken te
licht voor een tocht om de zuid
een richel op een klip is wat een alk
verwachten mag en wacht, als hij verbaasd
de ogen opent en verdwaasd straks sluit


Hebben we nog steeds geen zin in een reisje, dan kunnen we rechts aanhouden,  oversteken naar de spoorbrug en de wijk Huiswaard (1 tot en met 5) inlopen. We  komen dan uit bij dichter, beeldend kunstenaar Elly Stolwijk (1957). Elly behoorde in  de jaren tachtig tot De Nieuwe Wilden, een groep vrouwelijke dichters rond Elly de  Waard.  Elly Stolwijk bracht in 2021 haar tweede poëziebundel, de laatste framboos, uit bij IndeKnipscheer. Haar combinatie van woorden met beelden wordt vaak nog  treffender gebracht door begeleidende muziek van haar broer Frank Stolwijk (saxofonist en zang). 

Ook vinden we Jan Loogman in deze buurten. In de serie Verse voeten, De Witte  Uitgeverij, verscheen zijn bundel Een woord valt uit het nest, 2010. Zijn we nog niet moe, dan verlaten we de Huiswaarden, nemen het pad langs het  Noordhollandsch kanaal en lopen naar Koedijk.  We zoeken het houten kerkje, rechts, en vinden daarachter Paul Roelofsen. Zijn  meest recente bundel is Een bloembed, een bloedbad (uit de reeks Open, uitgeverij  U2pi, 2019).

Aan het station zelf is weinig poëtisch te vinden, we lopen dus terug richting de stad. Aan onze linkerhand is halverwege de winkel te zien van de vader van dichter Elbert  Gonggrijp die zijn zoon naar optredens placht te begeleiden alvorens er sprake was  van een vrouw. Beiden zaten een uur van te voren nerveus op de afgesproken plek.  Zijn vader bleef niet luisteren naar zijn optreden.  Elbert Gonggrijp (Heerhugowaard, 1965) wordt een natuurdichter genoemd. Hij  schrijft dagelijks – pure noodzaak, zegt hij, als ademen. Op 16-jarige leeftijd kwam hij  voor het eerst in aanraking met de gedichten van Kopland. Hierin herkende hij zijn  eigen toon, terwijl hij zelf nog nooit een gedicht had geschreven. Vanaf toen ging hij  schrijven. Zijn stijl is nu meer op de waarneming gericht en minder op de innerlijke  beleving.   

Sinds zijn relatie met kunstenaar, dichter (en huidige voorzitter van de Dichterskring  Alkmaar) Conny Lahnstein, heeft zijn werk zich nog meer verdiept. 

We nemen de Bergerbrug, komen langs de hoofdvestiging van Bibliotheek Kennemerwaard waar een paar jaar geleden aan de muur een plaquette (gemaakt door Pieter Bijwaard) werd onthuld ter nagedachtenis aan Joost Zwagerman. De  tekst luidt “Kunst verspreidt de wonderlijke suggestie dat ze door jou bezield kan raken”. 

Een winkelstraat op zaterdag is niet aan te bevelen als u van de poëzie houdt in  deze stad, we stappen stevig door naar de Mient, slaan voor de brug linksaf.  Boven restaurant De Fransman (no 8) werd Truitje Toussaint geboren.

Anna Louisa Geertruida Bosboom Toussaint (1812-1886), Alkmaars grote literaire  ster, wordt door intimi liefkozend Truitje genoemd. Ze was de eerste historische  romanschrijver van Nederland. Haar standbeeld hebben we al toegezwaaid aan het  begin van onze wandeling.  Truitje probeerde haar eigen brood te verdienen door boeken te vertalen en kreeg al  snel het advies zelf te gaan schrijven. Ze trad toe tot de Heilooër Kring en de groep rond het literair tijdschrift De Gids. In 1837 verscheen haar eerste, De graaf van Devonshire. Ze schreef in een enorm  tempo, elk jaar kwam wel een boek van haar uit. Ze werd geroemd om haar  psychologisch inzicht, religieuze inleving en het historisch onderzoek. Toen ze in 1851 trouwde met de schilder Johannes Bosboom, ze was 39, en jarenlang verloofd geweest met Reinier Bakhuizen van den Brink, de leidende figuur van De Gids maar een vreselijke losbol, werd haar door de stad een enorm feest met  vuurwerk aangeboden, zo beroemd was ze toen al. Ondanks de negentiende- eeuwse vooroordelen over schrijfsters bevocht ze zich een hoge positie in de literaire  wereld. In 1874 publiceerde ze Majoor Frans, waarin de hoofdpersoon zich allesbehalve  vrouwelijk gedraagt, gewaagd voor die tijd. Als ereburgeres van Alkmaar werd ze als  eerste vrouw in 1870 erelid van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde.  

Simone van der Vlugt (1966, geboren in Hoorn maar woonachtig in Alkmaar) liet haar  jeugdboek Schijndood (2002) spelen in de apothekerswoning De Witte Roos, naast restaurant De Fransman. Economiestudent Kris Blanken wordt in het verhaal door  een reïncarnatietherapeut teruggebracht naar het Alkmaar van 1655.  Ook haar jeugdboek Victorie (2004) speelt in Alkmaar. Ze schreef het in opdracht van  de gemeente Alkmaar bij het 750-jarig bestaan van de stad in 2004, samen met  Theo Hoogstraaten. In Het laatste offer, 2007, een roman voor volwassenen, zit een  beetje Alkmaar: de uitgaansgelegenheid Atlantis, de keuze van het Waaggebouw als  ‘doolhof’, een Alkmaarse vriendin. Simone van der Vlugt stuurde haar eerste manuscripten voor historische verhalen op  haar dertiende al naar een uitgever. Haar debuut was het jeugdboek De amulet dat  de heksenvervolging als onderwerp had. Het verscheen in 1995.  In 2004 debuteerde ze met de thriller De reünie als schrijfster van volwassenenliteratuur. Ze wordt in vele landen vertaald en won diverse prijzen.

We gaan de oude stad in en nemen een stukje van het Fnidsen en bij het Huis met de Kogel de brug en genieten daar een prachtig uitzicht op het Waaggebouw. Als we  recht voor ons kijken, herinneren we ons Simon Prins, hoofdpersoon uit de roman Vals licht van Joost Zwagerman, die verliefd raakt op een prostituee uit de hoofdstad  maar daarvoor een en ander beleeft in onze eigen rosse buurt, de Achterdam.  Dit straatje is meer dan een decor; de locatie legt de kiem voor een klein maar  ingrijpend drama, dat van invloed zal zijn op het verdere verhaalverloop in Vals licht.  ‘Lang verkeerde Simon in de veronderstelling dat alleen mannen zo oud als zijn vader de Achterdam bezochten.’ Albeda nam hem mee, vijftien jaar, Simon was dertien. Ze haastten zich door het straatje en Simon keek meer naar de mannen op  straat dan naar de vrouwen achter de vaak spiegelende ramen. Op een dag ziet hij  de broer van Johnnie naar binnen gaan, daar veranderen de anonieme wandelingen  van Simon door. ‘Het had iets regelrecht ontwrichtends om zomaar iemand uit de  buurt waar hij woonde tegen te komen in dit straatje waar Simon anoniem en  inwisselbaar had moeten zijn, spiedend naar volwassenen op hun volwassenst.’  Zwagerman tekent aan dat hij vanuit zijn verbeelding had gewerkt en niet vanuit zijn  ervaring. Maar, zegt hij, er is een maar. Mijn reservoir aan ervaringen in en  herinneren aan de stad is groot, heel groot. Aan dat reservoir kan ik inmiddels een  tweede hoeveelheid toevoegen, die van de fictionele voorvallen die ik heb  beschreven. “Het is bijna alsof ik daardoor niet alleen heb verzonnen maar ook heb  doorleefd wat ik hem laat meemaken.” 

Rechts van ons passeren we de Kooltuin waar ik boven de kroeg woonde naast  dichter/ kunstenaar P.C. Koning (1946), die al jarenlang zijn werk verspreidt op  ansichtkaarten die hij op willekeurige plekken in de brievenbus duwt. Hij bracht  enkele bundels uit, opende eenmaal de Kunst tot de Nacht manifestatie en was  moeizaam over te halen tot het Reuringplatform. Hij kreeg eigenlijk nooit de  erkenning die hij verdiende, het lot van velen. Koning woont nu aan het Verdronkenoord.

Langs de Sociëteit kijken we naar het eind van deze gracht. Tegen de Accijnstoren  aan, woonde de uit Bergen afkomstige Neeltje Maria Min (1944) die nog steeds  worstelt met haar roem en imago uit de jaren ’60. Zij weigerde op te treden in de  plaats waar ze woonde maar ik mocht wel een keer op de koffie komen. Ze vertelde  toen een geweldig verhaal: hoe ze door de redactie van Matthijs van Nieuwkerk  gevraagd werd naar de studio te komen maar weigerde. Maar het is Matthijs van  Nieuwkerk, werd gezegd. Ze zei niets. Maar we sturen een taxi. Nee, zei ze. Ze was  aan het breien voor haar kleindochter, vertelde ze me, en had helemaal geen  interesse in die Van Nieuwkerk. Gedichten van haar werden ook op muziek gezet en door anderen vertolkt. Een  gedicht over de Platte Stenenbrug werd door Thé Lau gespeeld *.  Met enige regelmaat dicht ze nog maar ze is selectief in haar optreden. Haar bundel  Voor wie ik liefheb wil ik heten is toe aan de 23 e druk. Overigens was dit de eerste  gedichtenbundel die ik kreeg (van Sinterklaas, 1972).  Min was jarenlang lid van het KunstenaarsCentrumBergen dat een beetje  weggestopt zit in het museum Kranenburgh, Bergen en woont nu in Amsterdam.

We gaan terug naar het Fnidsen, het begin van de oude stad. Daar was ooit dancing Swaf gevestigd, op het hoekje tegenover de St Jacobstraat. Op de muur ernaast  stond de volgende graffiti:   

© Alja Spaan, Fnidsen, 1979, Zwagerman als Dr.Kots   


We lopen door de Hekelstraat en gaan de Platte Stenen Brug over, nemen een stukje Huigbrouwerstraat waar aan de rechterhand een aantal jaren geleden Het Keerpunt zat, een prachtige kleine boekwinkel die het – zoals zovelen – heeft  moeten afleggen tegen het internet.

We steken de Laat over en komen in de Hofstraat en vervolgens op de Baangracht,  nemen het trappetje langs het water en een bankje in het Kennemerpark. We gaan rechtsaf, lopen het park uit, steken de straat over en laten de Emmabrug links liggen. Zouden we die brug overgaan en linksaf slaan, dan komen we uiteindelijk in de wijk Overdie waar Zwagerman geboren werd maar ook dichter Joris Miedema. Zoals u weet kwamen die beiden in de Bergermeer terecht, zie het begin van onze  wandeling.

Nu lopen we door en zien aan de overkant van het water de Nieuwlandersingel liggen. Tegenover een brievenbus zat het voormalige Atelier9en40 (bij het lopen van  deze route was de brievenbus verdwenen maar het is het 2 e huis vanaf de zijstraat  links en het 4 e vanaf rechts), waar poëzie-evenementen als Alkmaar Anders  plaatsvonden – en waar boven in het kleinste kamertje naast de trap, ooit geschikt  voor dienstboden, de schrijver A. zich verstopte. Een briefje met punaise op de deur met “stttt, mamma schrijft”.  (Overigens is het jammer dat we deze wandeling niet uitbreiden naar haar  geboortedorp Sint Pancras – schuin tegenover haar ouderlijke woning werd Bernlef geboren in 1937. Het Bernlefpad in Sint Pancras verwijst naar hem.)

De zijstraat rechts is de Hofdijkstraat en verwijst naar de schilder Willem Hofdijk  (1816-1888) die bij gebrek aan groot talent de droom een groot schilder te worden  naast zich neerlegde en ging schrijven en dichten.  Hij werd leraar in de Nederlandse taal aan het Amsterdams gymnasium en vergaarde  landelijke roem met zijn poëzie. Hij werd “een van de voornaamsten in de  Nederlandse Romantiek” genoemd. In de Kennemer Balladen liet hij de geschiedenis  van onze streek herbeleven. Andere titels van deze minstreel van Kennemerland  Rosamunde, Bruidsdans, Wee over de aard! Tonen des tijds.  Hij wordt beschouwd als een zeer belangrijk Alkmaars letterkundige met 114 titels op  zijn naam. Hij woonde op no 15 aan de Koningsweg (in het centrum van de stad).

Aan het eind van het park slaan we rechtsaf en steken we over naar De Alkenaer. Daar is gelegenheid tot napraten bij een kopje koffie.  

 © Alja Spaan, september 2021 / aangevuld februari 2022 / september 2023 

*1. Deze opmerking staat in een oude literaire route van Berthe Stevenhaagen, zie Trouw,  25 november 2012. In Hier begint de victorie, Conserve, 2008, haalt René Huigen deze  opmerking aan. 
*2. Deze anekdote staat in een oude literaire route van Berthe Stevenhaagen, zie Trouw, 25  november 2012; het hele verhaal staat in Hier begint de victorie, Conserve 2008. 
*3. Achterin Hier begint de victorie werd een literaire route opgenomen met als basis 14  Alkmaarse schrijvers of dichters. We hebben fragmenten van deze route gebruikt. 
*4. Voor de liefhebbers van Van Weelden, Ten Berge en René Huigen is de bundel Hier  begint de victorie een aanrader.  (‘Zou er ooit zo lyrisch kunnen worden geschreven over bereikbaar geluk op, zeg, de Platte Steenen Brug, aan het Verdronkenoord of de Oude Gracht, over de  hertenkamp in de Hout, over de Waag, de Mient, over de Watertoren desnoods, of  zelfs over alle nieuwbouw, zou het kunnen? vraagt Joost Zwagerman zich af in  Tussen droom en daad in Dubbelstad, 2004. Ja dus! ) 

*Het gedicht van Neeltje Maria Min over De Platte Steenen Brug  https://www.dbnl.org/tekst/_rev002200601_01/_rev002200601_01_0072.php


Wees naar mijn fiets bij de visbank
Je sprong achterop en ik fietste non-stop non-stop
Non-stop naar de duinen
Ik vroeg wie je was, wat je deed deze week
Wat voor vrienden je had
Welke boeken je las
Welke films je keek
Welk woord je bekoorde
En ik reed en ik reed en ik vroeg en ik vroeg
En ik reed in de wind en ik vroeg en ik vroeg
En de wind joeg me voort
Ik had alles gevraagd
Maar geen antwoord gehoord

Citaten uit Tussen droom en daad in Dubbelstad, 2004, © Joost Zwagerman 
Alkmaar heeft in de loop van de eeuwen niet bijster veel schrijvers en dichters  voortgebracht. Iets meer dan een handvol types dat later ‘iets literairs’ is gaan doen,  is hier geboren. En naar namen van mensen uit de literatuur die er dan misschien  niet zijn geboren maar later zijn komen wonen, is het al helemaal lang zoeken.

In Querido’s letterkundige reisgids van Nederland heeft Alkmaar tweeënhalve bladzijde toebedeeld gekregen. Dat is minder dan – en ik doe een willekeurige greep  – Arnhem, Deventer, Maastricht, Hilversum, Bussem, Groningen en Leiden. Het is  weer ietsje meer dan Hoorn en Den Helder. Maar daar is ook alles mee gezegd. Overigens noemt die reisgids wel enkele wapenfeiten, zo wijdde Hildebrand in zijn Camera Obscura een korte passage aan Alkmaar en de kaasmarkt, “Dat Alkmaar, al de overige dagen van de week zo stil en levenloos, dat het een stedeke schijnt opzettelijk vervaardigd voor begrafenissen, (….) is nu aan een van gewemel en gegons vervulde bijenkorf gelijk.’ 

Hoe zou het komen dat Alkmaar zo schraal is vertegenwoordigd, niet alleen als  geboorteplaats van Nederlandse schrijvers maar ook als plek waar schrijvers en  dichters elkaar ontmoeten, als een bescheiden literair brandpunt? Waarom kent Alkmaar geen literaire fine fleur, geen kleine kring van schrijvers die weten: laat de  rest maar in de Amsterdamse grachtengordel over elkaar roddelen, wij hebben een  mooi alternatief – waarom bestaat er niet zo’n kring? Is het alleen maar toeval en  willekeur, het gevolg van de stand der sterren waardoor niet in Alkmaar maar in, zeg,  Winterswijk een jongen of meisje wordt geboren die anderhalve eeuw later voortleeft  als een literair genie? 

Ik kan me niet voorstellen ooit iemand te ontmoeten die van zichzelf zegt: ‘Ik ben een  typisch Alkmaarse schrijver.’ 

Een belangrijk nadeel voor Alkmaar is natuurlijk dat de stad twee hoogliteraire buren  heeft waar veel schrijvers zich door voelen aangetrokken. Haarlem heeft in Querido’s  reisgids 12 pagina’s. De andere buur is vanzelfsprekend het nationale kunstenaarsdorp bij uitstek, Bergen.

Zou er ooit zo lyrisch kunnen worden geschreven over bereikbaar geluk op, zeg, de  Platte Steenen Brug, aan het Verdronkenoord of de Oude Gracht, over de  hertenkamp in de Hout, over de Waag, de Mient, over de Watertoren desnoods, of  zelfs over alle nieuwbouw, zou het kunnen?  Wat kan Alkmaar tegenover de concurrentie stellen? Provadja? (inmiddels gesloten),  het Stedelijke Museum? De punkbandjes in Parkhof? (inmiddels een luxe en  drukbezocht restaurant, het IJKgebouw). 

Als Van Dis zijn Bergen aan Zee een fictieve vuurtoren geeft, in Indische Duinen, dan  is het geoorloofd om aan Alkmaar ook allerlei fictieve elementen toe te voegen. Vorm de stad om tot een puur fictief en hoogliterair domein, dat de Noord-Hollandse  werkelijkheid overstijgt.

Zo’n fictionalisering van Alkmaar bestaat en is te vinden in de roman Dubbelster,  1993, van Gerrit Komrij. In dit dubbelgangersverhaal speelt Alkmaar een tamelijk  cruciale rol. Wie bekend is met Alkmaar, zal Alkmaar er niet perse in herkennen, Komrij heeft geen research gedaan en is nooit in Alkmaar geweest. 

Mijn herinneringen zijn vervloeid geraakt met verzonnen incidenten, mijn fictie is  sluipenderwijs de feitelijke stad binnengesijpeld, en de feiten van mijn Alkmaarse  jaren zijn aangelengd met indrukken die ik aan mijn werktafel heb verzonnen maar  die me in de loop der jaren soms verbazingwekkend reëel toeschijnen. Het is een vorm van dubbelzien waar ik nog lang over hoop te beschikken. Dit  opgedeelde en uitgesplitste Alkmaar is op een prettige manier exclusief; in mijn  verbeelding is Alkmaar voorgoed getransformeerd tot Dubbelstad.   

NB  In Haarlem wordt de zogeheten Muggenreeks uitgegeven, een reeks novellen waar  de stad een rol in speelt. Waarom is er nou in Alkmaar niemand die de  tegenwoordigheid van geest bezit om ook zo’n reeks in déze stad uit te geven?  Alkmaar moet zijn eerste literaire avond met de schrijvers Van Weelden, Huigen en  IJlander nog organiseren. Wie zo laks is, kan ook van die schrijvers geen warme  gevoelens en engagement met de stad terugverwachten. Een stad kan een schrijver  die zich over die stad uitlaat niet dankbaar genoeg zijn.   

Niet opgenomen in de wandeling:  Aan de Bierkade staat het geboortehuis van Abraham Nauta (1820, overlijdensdatum  onbekend) schoolhoofd, verhalen- en romanschrijver. 
Uitgeverij Kluitman (Verdronkenoord) is een echte Alkmaarse uitgeverij. Pieter  Kluitman (1838-1913) opende in 1864 zijn boekhandel. Bij de winkel bevonden zich  ook een drukkerij en boekbinderij. Kluitman werd een van de bekendste uitgevers van kinderboeken in Nederland met  series als Dik Trom, De Kameleon en Pietje Bell. De zoons van Pieter Kluitman namen de uitgeverij in 1904 over. De familie is nu uit  beeld, BBNC Uitgevers nam de zaak over, maar ze zit nog wel in Alkmaar en groeide  uit tot een grote, moderne uitgeverij van vooral jeugdboeken. 

Margaretha Wijnanda Maclaine Pont (Hasselt, 1852-1928) woonde op no 93 in de  Langestraat (tegen de Grote Kerk aan, het huis is bekend onder de naam Het  Moriaanshoofd). Haar vader was burgemeester van Alkmaar. Margaretha schreef  novellen en romans.

Cécile de Jong van Beek en Donk (Alkmaar, 1866-1944). Deze jonkvrouw was aan het einde van de negentiende eeuw een van de bekendste  feministische schrijfsters van Nederland. Beroemd met de emancipatieroman Hilda  van Suylenburg waarvan tienduizend exemplaren verkocht werden. De roman werd  ook hevig bekritiseerd. (Een halfzenuwzieke freule emancipeert tot vrouwvriendelijk  advocate en combineert met succes een drukke baan en een gelukkig gezinsleven.) Cécile de Jong van Beek en Donk organiseerde de Nationale Tentoonstelling voor  Vrouwenarbeid en legde ook zo de wrijvingen bloot tussen feminisme en socialisme. Ze bepleitte de invoering van het vrouwenkiesrecht nog vóór invoering van het  algemeen kiesrecht.

Tjeerd Adema, (Middelburg 1885-1960) journalist en auteur van misdaadromans en  jeugdboeken, woonde aan de Kennemerstraatweg 183. 

Johan Fabricius (Bandung 1899-1981), die een straat naar hem vernoemd zag, schreef o.a. Toontje Poland (geboren in Alkmaar, 1796). 

Op de Kennemerstraatweg (no 55, ver voor het beeld van Truitje) woonde Jo  Dominicus, (Oisterwijk, 1912-1983) een auteur van maar liefst 35 reisboeken, en  conrector van het Petrus Canisius College. Overigens staat in Wikipedia dat hij in Deurne – waar onze Janine Jongsma woont –  beter bekend is als frater Genesius, een van de vele fraters die in het fraterhuis aan  de Visser ging wonen. 

Carel Beke (Alkmaar, 1913-2007) schreef o.a. de Pim Pandoerserie, die tot de  populairste jeugdboeken behoorde.

Ans Wortel (Alkmaar, 1929-1996) werd beeldend kunstenares, dichteres en schrijfster. Al haar werk is sterk autobiografisch. Veelvoorkomende thema’s zijn  liefde, geborgenheid, moeder-kindrelaties en kritiek op de groepsnorm. Eind jaren  zestig verschenen vijf dichtbundels waarin haar beeldende kunst en poëtische teksten samenkomen. Ook schreef ze romans. Sinds 1969 woonde ze in huis  Kranenburgh in Bergen, het latere museum. In 1991 moest ze gedwongen verhuizen. 

Gijs IJlander (Alkmaar, 1947) werd voor zijn debuut De kapper (1988) onderscheiden met de Anton Wachterprijs. Bekender werd De Aanstoot, waarin het verblijf van Picasso in deze contreien beschreven wordt. IJlander werd geboren in het St.  Elisabethziekenhuis in Alkmaar. 

Maarten Asscher (Alkmaar, 1957), ex-directeur van uitgeverij Meulenhoff en schrijver  van o.a. de novelle Dingenliefde werd geboren op de Juliana van Stolberglaan no 16,  een zijstraat van de Kennemerstraatweg. 

Elisabeth Leijnse (Aalst, 1961) won in 2006 de Biografieprijs en de Libris  Geschiedenisprijs voor Cécile en Elsa, strijdbare freules, geboren in 1866 en 1868 te Alkmaar. 

Hans Koolwijk (Alkmaar *), journalist van de Alkmaarsche Courant ontving bij zijn intrede in de VUT in 2003 de zilveren penning van de stad Alkmaar uit waardering  voor zijn grote verdiensten voor de geschiedschrijving van de stad. Koolwijk, van  origine pianohersteller en -stemmer, werkte sinds 1976 bij de Noordhollandsdagblad-  editie Alkmaarsche Courant. Hij schreef ook meer dan 40 boeken over de stad. (*ondanks al zijn publicaties heeft hij zijn geboortedatum verborgen weten te houden)

Inge Nicole Bak (Den Helder, 1968) debuteerde in 1994 met poëzie maar werd eerst bekend na het winnen van de Victoriefondscultuurprijs in 2012 en dan alleen nog in  deze stad. Bij uitgeverij IndeKnipscheer werden een aantal romans uitgegeven. De in  2019 uitgebrachte en zeer persoonlijke gedichtenbundel Maanbrief aan het getij werd  vervolgens haar èchte poëziedebuut genoemd.  Als schrijver laat ze haar achternaam overigens achterwege. 

Dick van Hoeve zit vanaf het begin (1984) bij de Alkmaarse Dichterskring en dicht al  vanaf de jaren zestig. Ook andere leden (Annemarie Kuster, Nina Barhorst, Petra  van Rijn) worden (nog) niet verder genoemd.

Jeremy Keighley (Derby) dicht en schrijft voornamelijk in het Engels en trad voor het  eerst op in Atelier9en40. Hij woont sinds 2005 in Alkmaar.

Paul Hof (Beverwijk, 1955) trad zo nu en dan op in Atelier9en40 en bij Reuring.  Zowel hij als Jeremy Keighley, Nina Barhorst, Annemarie Kuster zijn terug te vinden  op opnamen van Alkmaar Anders (YouTube, Wouter van der Hoeven). 

Bas Belleman (Alkmaar, 1978) is dichter en Shakespeare-vertaler, tevens oud  literatuurrecensent van de Trouw en de Groene Amsterdammer. 

Martijn Teerlinck (1987-2013), dichter, muzikant, kwam als baby naar Alkmaar en  ontwikkelde zich al jong tot een uitzonderlijk talent. Zijn voordrachten werden beroemd door de sacrale wijze, zijn hese stem, de grote woorden en thema’s. In  2010 werd hij Nederlands kampioen Slam Poetry. In 2013 maakte hij zijn debuut-cd  The Child of Lov en won daarmee een belangrijke Britse popprijs. Met verbazing  roemde men ‘die witte uit Alkmaar die zo zwart kon klinken’.   

Zijn gedichtenbundel Ademgebed is postuum uitgegeven met daarin een voorwoord  van Erik Jan Harmens. In de Reuringaflevering van oktober 2023 vertelde zijn moeder over Martijn en las voor uit zijn werk.

Eric van der Steen, pseudoniem van Dirk Zijlstra (Alkmaar, 14 september 1907  – Amsterdam, 3 november 1985), was een Nederlandse schrijver en journalist.


En wie kwam er op bezoek en schreef vervolgens over Alkmaar? 
(zoals geciteerd in Hier begint de victorie, Conserve, 2008) 

Onder andere de jonge Italiaanse journalist Edmondo de Amicis (1846-1908) die Nederland in 1873 en 1874 bezocht. In 1876 verscheen zijn boek Olanda, later vertaald als Nederland en zijne bewoners. 
Over Alkmaar schreef hij: “Gansche einden lang kan men over de straat gaan zonder  iemand tegen te komen, en, wat vreemd is in een stad van meer dan tienduizend  inwoners, de weinige menschen die men ontmoet of die aan de deur staan, niet  alleen de mannen, maar ook de vrouwen en kinderen, groeten de vreemden  beleefd.” 
Over de vrouwen is hij niet erg vleiend. “Men ziet er vooral wangen met het  schoonste rozenrood, dat de schuchterheid ooit over de kaken ener maagd gespreid  heeft; maar de uitwerking van die bevalligheden wordt totaal vernietigd door die  jammerlijke toetakeling van het hoofd en de nog jammerlijker manier van kleden. Bovendien hebben ze de heupen geweldig hoog, door de dikke onderrokken of wie  weet wat, en het bovenlijf is het dikst bij de ceintuur en loopt spits toe tot aan de  oksels, in tegenstelling van onze dames, die de borst groot en het middel dun  maken. (…) Het is al heel mooi, wanneer de schoonsten, zoo gekapt, toegespitst en  toegeknepen, nog op vrouwen gelijken; maar men kan zich voorstellen hoe het  voorkomen is van de minder door de natuur bevoorrechten, die ook te Alkmaar het  grootste gedeelte uitmaken.” 

Marjorie Bowen, een van de pseudoniemen van Gabrielle Margaret Vere Campbell  Long (1886-1952), schreef, “Alkmaar is één van de meest karakteristieke en  aantrekkelijke Nederlandse steden; hoewel zoo dicht bij Amsterdam, schijnt het, in  weerwil van enkele winkels met spiegelruiten en den bonten inhoud daarbinnen, tot  een andere eeuw te behooren, bijna tot een andere wereld.” Ze was opgetogen over de kwaliteit van de Alkmaarse feesten, zoals de kermis of  Koninginnedag. 

Trijntje Fop, een van de pseudoniemen van puntdichter Kees Stip (Veenendaal  1913-2001), werd geïnspireerd door Alkmaar tot het volgend gedicht: 

Op twee mijten

Te Alkmaar zat een tweetal mijten

in een Edammer kaas te bijten.
‘Het treft mij,’ sprak de ene mijt,
‘hoe ongestoord men hier ontbijt,
want toen wij laatst in Frankrijk aten,
liepen wij telkens in de gaten.’

Alex Mol, pseudoniem van Wim Noordhoek, radiomaker, auteur en journalist  (Steenwijk, 1943), schreef in de VPRO Gids van 19 september 1992: “In Alkmaar maakte ik een zondagswandeling. Een lang geleden uit de klei getrokken stad. Ik zag  café de Lindeboom aan het Verdronkenoord, uitheemse hoeren aan de Achterdam. Mijn in Frankrijk gemaakte auto stond op de Dijk. De Kaasmarkt werkte niet. Het  carillon speelde om 12 uur precies een riedel Valerius en gaf 12 slagen. Dat was  goed. Orde moest er zijn, vooral in de tijd.“

Dichter, recensent en columnist (Meander) Hans Franse maakt bij een eerder bezoek  het volgende gedicht:  ALCMARIA VICTRIX

Voor mijn nichtjes A. en B. 
Alkmaar was het decor

waarin onze vaders hun jeugd speelden.
Ze kwamen op en af langs de singels,
genoten verkleed op 8 oktober als
de stad één ziel had: Alkmaars ontzet.
Het Gulden Vlies vervulde dromen,
de molen van Piet stond 
waar hij nu voor eeuwig staat:
een zetstuk op de wallen van de bevrijde stad.
Onze vaders lieten toen foto’s maken
bij een fotograaf in de Langestraat nr. 82.
Statig stonden ze fier rechtop,
met stijve boord en horlogeketting,
leunend op een krukje dat toen
een etagère werd genoemd,
op afroep minzaam lachend
of neutraal kijkend naar het vogeltje
in de lens, waarachter
een steeds kleiner wordende wereld lag,
nog wel op zijn kop:
een wazige toekomst van een leven
dat niet verder leek te gaan
dan de Molen van Piet
op de wallen van de stad
die vrijdags naar kaas rook 
en donderdags naar de tonnenman
Aan het eind van het feest
rook het Gulden vlies naar verschaald bier
en kaasdragers met kleurrijke hoeden
droegen na het oktoberfeest als apotheose,
voorzichtig lopend dat hij niet viel, op hun berries
de geïllumineerde molen van Piet,
en zetten hem
voor eeuwig op de wallen van de stad,
die draaide als een carrousel
in de wind van de tijd.

De molen van de familie Piet is voor elke Alkmaarder een begrip, hij staat stevig op  de wallen verankerd. De zaal van het Gulden Vlies functioneerde als feestzaal  voordat “de Vest” werd gebouwd. In sommige straten waren nog geen water  gespoelde toiletten: eens in de week haalde de “tonnenman” de volle potten met excrementen op. Zij droegen ze op hun schouder die met een leren lap beschermd  waren.We komen Alkmaar tegen in de volgende citaten: 

Op zeker moment was ze weer naar Nederland teruggegaan – er stond een adres bij  van haar in Alkmaar. Ik zocht het op in mijn groene Michelingids. De kaashoofdstad  van Nederland. Een waag. Grachten, oude huizen en een museum. Ach, waarom  ook niet, dacht ik. 

Geen e-mailadres natuurlijk. Ik herinnerde me nog dat EF het internet ooit met het spoor had vergeleken. Een aantrekkelijk gerief zonder enige intrinsieke morele  waarde of effect. Dus schreef ik Anna een ouderwetse brief: zomaar inderdaad, was  haar naam tegengekomen in het adresboekje van EF (liet haar zelf bedenken hoe  dat zat), was van plan naar Amsterdam te gaan, misschien dat ik vandaar een bus of  trein naar Alkmaar kon nemen. Samen lunchen, wat schilderijen bekijken als  herinnering aan EF, wat kaas kopen…..zo niet, dan misschien als ze weer eens in  Londen was. 
(…………) 
Ik verbleef een paar dagen in Amsterdam, nam toen halverwege de ochtend de trein  naar Alkmaar. Ik had een hotel vlak buiten het centrum geboekt. Ik liep naar het  museum en probeerde er niet enthousiast vroeg of irritant laat aan te komen – al kon  je bij Anna ook irritant stipt zijn. Zij verscheen – als in een klucht – op precies  hetzelfde moment. 
(……) 
Er was een speciale tentoonstelling van Caesar van Everdingen – de ‘Rembrandt  van Alkmaar’, zoals hij te boek stond. De tentoonstelling omvatte verschillend  reusachtige doeken van de oude Schutterij van Alkmaar, een portret van een  aandoenlijk tweejarig jongetje met een goudvink op zijn hand (in bruikleen van  Barnsley tot mijn grote verbazing), een zedenschets van ‘Diogenes op zoek naar een  eerlijk mens’ in een decor uit die tijd, en een portret van een VOC-koopman met twee  zwarte slaven. Die schilderijen kende ik allemaal omdat ik alvorens naar Alkmaar af  te reizen een exemplaar van de catalogus had besteld. 
(…….) 
En dus vonden we het, toen we met een hartige kaasfondue en een glas wijn op een  zonnig pleintje van kinderkopjes zaten, niet ongemakkelijk om bij elkaar te zijn. Anna  werkte als vertaalster, ze wonde nu zes jaar in Alkmaar, nadat ze om niet nader  genoemde redenen uit Amsterdam was weggegaan. 

uit Elizabeth Finch, Julian Barnes (vertaald door Ronald Vlek), Atlas Contact, 2022   De tocht voert langs de stations van Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen, maar ook vanaf  station Schagen kun je makkelijk op de dijk komen. Over datzelfde Schagen wilde de  schrijver Guus Luijters, inwoner van Schagerbrug, niet dichten. In zijn inleiding tot de  verzamelbundel ‘Amsterdam, de stad in zijn gedichten’ (2001) gaf hij de reden aan:  Niemand maakt versjes op Schagen, denk ik, behalve de zondagsdichter van het  huis-aan-huisblad misschien. Schagen lijkt in dezen op Assen, Alkmaar of Arnhem.  Stuk voor stuk prachtplekken, maar tot poëzie zullen ze niet gauw inspireren. Ze zijn  te klein om goed te kennen. Om tot poëzie aan te zetten, heeft een stad een  minimum-omvang nodig. 

uit Noord-Holland, literaire reis langs het water, bijdrage Jos De Ley 

Couperus lezen: een must in de 21e eeuw

Louis Couperus, een naam die vast bekend in de oren klinkt, maar waarom zou je zijn werk nog willen ontdekken, zelfs honderd jaar na zijn overlijden? Vorig jaar was het Louis Couperusjaar en herdachten we zijn nalatenschap, een tijd van reflectie en viering van deze Haagse schrijver (1863-1923). Maar laten we ons afvragen: wat maakt zijn werk nog steeds relevant?

Essayist Bas Heijne benadrukt dat Couperus juist een scherpzinnige en brutale schrijver is, die thema’s aansnijdt die nog steeds relevant zijn voor hedendaagse lezers. Individualiteit, de zoektocht naar zingeving en seksuele diversiteit zijn slechts enkele van de onderwerpen die hij aanroert. Zijn werk verdient dus zeker een herwaardering. Simon Mulder, voorzitter van het Louis Couperus Genootschap, stelt dat Couperus uitblinkt in het beschrijven van het menselijk tekort. Zijn personages worstelen met existentiële vragen en proberen te ontsnappen aan hun sociale milieu, maar vinden uiteindelijk geen vervulling. Dit thema van ambitie versus realiteit resoneert nog steeds in onze tijd, waarin individuen streven naar vrijheid en zelfverwezenlijking. Michelle van Dijk, schrijfster en hertaler van Couperus’ werk, onderstreept de psychologische diepgang van zijn personages. Eline Vere, bijvoorbeeld, wordt gepresenteerd als een 19e-eeuwse millennial, worstelend met haar mentale gezondheid en op zoek naar betekenis in een wereld die haar geen voldoening schenkt. Couperus’ scherpe inzicht in menselijke interacties en zijn impressionistische schrijfstijl maken zijn werk tijdloos en meeslepend.

Dus waarom zou je Louis Couperus lezen? Zijn werk biedt een interessante inkijk in de menselijke psyche, met tijdloze thema’s die nog steeds relevant zijn. Zijn levendige beschrijvingen en scherpe observaties maken zijn boeken een waar genot om te lezen, zelfs in onze moderne tijd. Dus waar wacht je nog op? Laat je meeslepen door de wereld van Couperus en ontdek waarom zijn werk nog steeds springlevend is.

Op 24 maart vindt een bijzonder evenement bij ons plaats: ‘Van en over Couperus’, gepresenteerd door voordrachtskunstenaar Simon Mulder. Op geheel eigen wijze maakt Mulder de schrijver toegankelijk voor het hedendaagse publiek. Bekend en minder bekend werk van Couperus wordt ten tonele gebracht, zoals fragmenten uit de schokkend decadente roman ‘De berg van licht’ en de vertederende korte verhalen ‘Het spoorwegongeluk’ en ‘Het verbeelde leven’. Daarnaast vertelt Mulder anekdotes over de grote schrijver, terwijl pianist Daan van de Velde bijbehorende muziek speelt van onder andere Rubinstein, Gounod en Wagner.

Het hoogtepunt van de avond is een unieke declamatorium voor piano en stem op Couperus’ beroemde korte thriller ‘De binocle’. Bovendien presenteert Uitgeverij HetMoet samen met Simon Mulder en Daan van de Velde een prachtige nieuwe, bibliofiele heruitgave van Couperus’ ontroerende en mystieke novelle ‘Extaze’. Wil je erbij zijn? Meld je dan hier aan.

Het boek ‘The Great Gatsby’ van F. Scott Fitzgerald

“The Great Gatsby,” een klassieker uit 1925, weerspiegelt opmerkelijk hedendaagse samenlevingen. Rijkdom en roem regeren nog steeds, waardoor een kloof tussen sociale klassen in stand wordt gehouden. De roman’s portrettering van materialisme resoneert, aangezien we individuen blijven beoordelen op bezittingen en uiterlijkheden. De zoektocht naar rijkdom en de aantrekkingskracht van de hogere klasse blijven bestaan, een echo van de verlangens van de personages in het boek.
Sociale dynamiek, geïllustreerd door Nicks selectieve relaties, parallel aan de hedendaagse voorkeur voor oppervlakkige online verbindingen. Het thema van oppervlakkigheid in sociale netwerken in de roman vindt parallellen met vluchtige vriendschappen die vandaag ontstaan op platforms zoals Snapchat en Instagram. Gatsby’s gefabriceerde rijkdom en streven naar Daisy’s hart weerspiegelen hedendaagse controverses, zoals het schandaal van welgestelde individuen die toelatingsprocedures voor universiteiten manipuleren.

Gatsby’s beroemdheidsstatus en de voorbijgaande aard van vriendschappen, zichtbaar in de nasleep van beschuldigingen, weerspiegelen de wispelturigheid van roem in de hedendaagse samenleving. De maatschappelijke verdeeldheid die in het boek wordt afgebeeld blijft relevant, aangezien economische dispariteiten aanhouden en invloed hebben op maatschappelijke behandeling. In essentie blijft “The Great Gatsby” een tijdloos commentaar op maatschappelijke aspiraties, materialisme en de gevolgen van een onechte existentie, met aangrijpende parallellen met de wereld van vandaag.

Zelfs na bijna 100 jaar blijft deze klassieker relevant. Gatsby’s worsteling met sociale status, de hypocrisie van de elite en universele thema’s zoals de Amerikaanse droom blijven betekenisvol. Fitzgeralds meesterschap van het Amerikaanse proza en de reflectie van Amerikaanse culturele waarden maken de roman tijdloos. Zijn kijk op de jaren 1920 weerstaat de tand des tijds en biedt een reflectiepunt voor hedendaagse uitdagingen en culturele waarden.

Piano als nieuw pronkstuk in onze zaal

De Alkenaer heeft een prachtige nieuwe aanwinst die een wel heel bijzondere reis heeft afgelegd. Het betreft een prachtige zwarte Bechstein-vleugel uit 1919, gekenmerkt door een sierlijk ontwerp en fraaie lessenaar. Twaalf jaar geleden is het volledig gereviseerd en vernieuwd.


De verhuizing van deze piano was een opmerkelijke gebeurtenis: hij moest namelijk met een kraan worden verplaatst over een woongebouw heen – vandaar de foto! Nu schittert dit nieuwe pronkstuk in onze zaal waar het een vleugje klasse toevoegt aan de sfeer. De veelzijdigheid van de Bechstein-vleugel komt volledig tot zijn recht tijdens optredens in De Alkenaer. Of het nu gaat om klassieke stukken, jazz of eigentijdse muziek: de warme, karakteristieke klank van deze vleugel past erbij. En al prijkt er “Bösendorfer” op de reiskoffer van pianotransporteur Obbo Spanjaard, het instrument is toch echt een authentieke Bechstein.

Groots Alkmaar TV in De Alkenaer!

In een recente televisie-uitzending van Groots Alkmaar TV waren o.a. Simone van der Vlugt, Anneke Schotten, Nanette Hartland te gast bij Stichting Cultuurpodium De Alkenaer! Presentator Hugo Koeman en interviewer Tineke Feijen presenteerden deze aflevering met als thema ‘literatuur’. Eigenaar en bestuurslid Vincent van de Vrede sprak over de ambitieuze plannen die de stichting koestert voor de toekomst en gaf een inkijkje over de rol van de stichting als een vooraanstaand cultureel bastion in Alkmaar.

Ook in de uitzending, Hans Mathot die zich op een zoektocht heeft begeven naar de verhalen achter de kleine boekenkastjes die her en der in Alkmaarse voortuinen prijken. Daarnaast brengt Lana Zymina ons naar Oekraïne, waar ze onlangs na twee jaar terugkeerde. Ze gaat in gesprek met een senior over diens liefde voor lezen en literatuur.

Hugo voert een tafelgesprek met drie Alkmaarse boekhandelaren: Anneke Schotten, Nanette Hartland en Jan Oijevaar (eigenaar antiquariaat van De Alkenaer). Hierbij wordt dieper ingegaan op de leesgewoonten van Alkmaarders en de rol van boekhandels daarin.

‘In de Minuut Van’ vertelt Annette den Draak over de diverse leeskringen, terwijl Anneke Goddijn een inkijkje geeft in het Alkmaars Dichtersgilde. Tot slot een gedicht van Jan Bosman, de huisdichter van Groots Alkmaar.

Tafelgesprek met drie Alkmaarse boekhandelaren

Mis deze aflevering van Groots Alkmaar TV niet, vanaf 1 oktober te bekijken via deze link of via Alkmaar Centraal.

Het boek ‘Oorlog’ van Céline

Louis-Ferdinand Céline staat bekend om zijn onconventionele schrijfstijl en provocerende thema’s, en zijn werk “Oorlog” vormt hierop geen uitzondering. Dit werk, geschreven in 1934, is gebaseerd op Céline’s ervaringen als oorlogsarts tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het was een complete verrassing toen het verhaal twee jaar geleden onverwachts tevoorschijn kwam, vergezeld van andere manuscripten van Céline. Dit zorgde voor opwinding in de literaire wereld, aangezien Céline, naast Marcel Proust, wordt beschouwd als een van de meest eminente Franse schrijvers van de vorige eeuw.

Het verhaal volgt Bardamu, die de gruwelijkheden van oorlog zowel fysiek als mentaal ervaart. Céline’s ongefilterde realisme en scherpe beschrijvingen van geweld, lijden en de ontmenselijking van soldaten maken “Oorlog” indrukwekkend en relevant, zelfs vandaag. Het thema van trauma na de oorlog geeft diepgaande inzichten in de psychische littekens van oorlog. Dit boek wordt geprezen om zijn ruwe en rauwe karakter. Opvallend is dat het een kladversie betreft waar de schrijver zelf nog aan had willen schaven, en bovendien ontbreken de eerste hoofdstukken. Desondanks wordt het als hoogst actueel en confronterend beschouwd. Weekblad Le Point omschrijft het als een ‘ruwe diamant,’ terwijl Le Monde zelfs spreekt van een ‘wonder.’ De schrijfstijl en thematiek van Céline hebben invloed gehad op latere auteurs zoals Jack Kerouac en Charles Bukowski. Hoewel het zich afspeelt tijdens WO I, is “Oorlog” vandaag nog steeds relevant, waar het reflectie uitlokt over vrede en de menselijke natuur in een wereld met voortdurende conflicten.

In het antiquariaat De Alkenaer zijn andere werken van Céline beschikbaar.

Nieuwe opstelling stadscollectie Stedelijk Museum Alkmaar – gesprek met Christi Klinkert, conservator Stedelijk Museum Alkmaar

Door Wytske Roodbergen

“Ik heb het leukste beroep dat er is,” zegt Christi Klinkert, conservator van de stadscollectie van het Stedelijk Museum Alkmaar. “Elke dag ben ik bezig met mooie, bijzondere voorwerpen, en denk ik met collega’s na over hoe die te presenteren aan het publiek.” Klinkert studeerde Vergelijkende Cultuurwetenschappen in Amsterdam, met als kernvak Kunstgeschiedenis. Haar promotieonderzoek betrof prentjes in 16e eeuwse kranten, waarin beeld centraal staat. Sinds 2009 werkt ze bij het Stedelijk Museum, waar ze in 2012 hielp bij het ontwerp van de twee huidige vaste tentoonstellingen in het souterrain (Victorie! Het Beleg van Alkmaar in 1573 en de Gouden Eeuw van Alkmaar). Toentertijd was de vormgeving met videobeelden, acteurs en audio behoorlijk vernieuwend. Uit het hele land kwamen mensen de tentoonstelling bekijken. Nu, ruim tien jaar later, is het tijd voor iets anders. “Ik zie er echt naar uit,” zegt Klinkert enthousiast.

Parelsnoer
“Een vaste presentatie maak je voor vijf jaar, maximaal tien,” vertelt Klinkert. “Dan heeft iedereen het wel gezien en moet je met iets anders komen.” We drinken koffie in het Museumcafé, met stagiaire Lisette Ashman. “Om allerlei redenen, waaronder covid, werd de vernieuwing van de presentatie van de Alkmaarse stadscollectie steeds uitgesteld. Inmiddels ligt het ontwerp voor nieuwe inrichting van het souterrain klaar. We zijn nu bezig met afstemmen met de bouwers, en gelden werven.” Een deel van de subsidies is al toegekend. Eind 2023 gaat de huidige opstelling weg, in januari of februari 2024 wordt begonnen met de verbouwing. Zomer 2024 moet alles klaar zijn. Klinkert kent de stadscollectie inmiddels door en door. Samen met een projectteam bestaande uit ondermeer een scenarioschrijver, een educator, een grafisch ontwerper en belichter Maarten Warmendam bedacht ze nieuwe presentatievormen. “Die creatieve samenwerking is het allerleukste aspect.” De toekomstige opstelling over de Alkmaarse historie wordt één tentoonstelling, in plaats van de huidige twee (Alkmaars Ontzet en Alkmaar in de Gouden Eeuw). De ruimte blijft gelijk, het ‘keldergevoel’ moet eruit. “MDF-plaat op de betonnen muren, lichte kleuren, iets anders op de vloer. Langs de wand komt een parelsnoer van voorwerpen en schilderijen. Een omloop die zicht geeft op Alkmaar van de 16e tot de 20e eeuw, een soort kader. Het oudste voorwerp uit de collectie is een gewelfsschoteltje van het kleermakersgilde uit de Grote Kerk, uit 1518.” In vier binnenzalen worden specifieke thema’s uitgelicht: schilder en tekenaar Klaas van der Heck, van wie het museum veel werk bezit (o.a. Gezichtjes op Egmond), Alkmaarse schuttersstukken, Landgoed Nijenburg, en het Beleg van Alkmaar. “We vertellen het verhaal van Alkmaar net als nu vanuit verschillende perspectieven. Met minder herrie, en met ruimte voor familiebeleving. We hopen dat mensen in de toekomst speciaal voor de vaste presentatie naar Alkmaar komen, niet alleen voor de tijdelijke tentoonstellingen.”

Museum voor Alkmaarders
De stadscollectie is eigendom van de stad Alkmaar. “Het museum is van Alkmaarders. We willen Alkmaarders het gevoel geven dat de collectie hún collectie
is. Iedereen moet het er naar zijn zin hebben. Twee keer per jaar nodigen we iemand uit om een mini-expositie in te richten rond een voorwerp naar keuze, en we overwegen lezingen of diners op zaal te organiseren.” Stedelijk Museum Alkmaar (1875) was in eerste instantie gevestigd aan de Breedstraat, waar speciaal voor dat doel in 1873 het eerste Alkmaarse museum werd gebouwd. Van 1968 tot 2000 zat het museum in het oude schuttersgildehuis aan de Doelenstraat. Het huidige museum aan het Canadaplein is in 2012-2014 geheel gemoderniseerd. De maquette van de stad die twintig jaar lang in de entreehal stond, verhuisde naar het Stadskantoor. “Dat was een moeilijke beslissing, echt een gevalletje Kill your darlings,” zegt Klinkert. “We moesten ruimte maken voor extra kluisjes voor de huidige Van Gogh-tentoonstelling. De toegang tot het souterrain is nu tijdelijk aan het zicht onttrokken.” Momenteel zijn enkele vitrines leeg. “De muntstukken zijn terug naar de familie van wie we ze in bruikleen hadden, een groot schuttersstuk verhuisde voor een maand naar het Stadshuis voor de tentoonstelling ‘Met eigen ogen’. Net als de ruitersperen, en wat kogels uit het depot.”

Zeventiende Eeuw
In de nieuwe opstelling komen ‘familiestations’ waar wat te beleven valt voor jong en oud. “De weegschaal in de huidige Victorie-tentoonstelling is populair bij kinderen en schoolklassen,” vertelt Klinkert. “Spelenderwijs bezoekers betrekken bij de Alkmaarse historie is een prima manier om kennis, historisch besef en enthousiasme overbrengen.” Klinkert vertelt dat er veel wordt nagedacht over de looproute. “Mensen komen nu vaak binnen via de zaal op de begane grond. Het voelt logisch om ze zo naar het souterrain te leiden.” Bewegwijzering is belangrijk, en het inlassen van pauzemomenten – bezoekers kunnen maar zóveel informatie opnemen. “Audio blijft belangrijk, maar op een andere manier. Het Alkmaarse slavernijverleden, waar nu al lesmateriaal over bestaat, krijgt in de nieuwe presentatie een prominentere plek. Ook vrouwen krijgen meer aandacht. En de gevoelig liggende term ‘Gouden Eeuw’ vervangen we door het neutrale ‘Zeventiende eeuw’.”

Stagiaires
“Onze stagiaires zijn heel belangrijk voor ons,” zegt Klinkert. “Ik heb lijstjes met onderwerpen waarmee studenten – meestal studeren ze Kunstgeschiedenis – aan de slag kunnen. Zij hebben tijd en focus en kunnen doen waar ik niet aan toe kom. Soms levert het iets op, ook geen resultaat is resultaat.” De stage van Kunstgeschiedenis-studente Lisette Ashman is een pareltje. Lisette doet onderzoek naar de Alkmaarse tijd van de 17e-eeuwse schilder en tekenaar Lambert Doomer uit Amsterdam. Doomer verbleef in het Mannengasthuis in Alkmaar. Lisette ontdekte dat veilinghuis Christie’s recent een werk van Doomer had verkocht aan een Nederlander. Ze wist de koper te achterhalen en slaagde er in een afspraak te maken. “Echt heel spannend en interessant.” Lisette verheugt zich op verder onderzoek. De resultaten van Lisettes stage zijn een buitenkans om de Alkmaarse kunstgeschiedenis op een nieuwe manier op de kaart te kunnen zetten en op een schild te hijsen. “We gaan er vast en zeker een mooie tentoonstelling over maken,” besluit Klinkert. “In 2027, denk ik.” In Alkmaar is een straat vernoemd naar Doomer: de Lambert Doomerstraat in De Hoef.

De rol van Nederlandse dichters

Nederlandse dichters hebben een cruciale rol gespeeld in het ontwikkelen en verrijken van deze dichtvormen. Door te experimenteren met structuur, rijmschema’s en thematiek hebben ze nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor poëtische expressie. Beroemde Nederlandse dichters zoals J.C. Bloem, Annie M.G. Schmidt en Gerrit Kouwenaar hebben met hun unieke stemmen en creatieve inzichten de Nederlandse poëzie naar grote hoogten gestuwd.

Nederlandse dichters hebben ook bijgedragen aan het behoud van traditionele dichtvormen, terwijl ze tegelijkertijd ruimte hebben geboden voor vernieuwing en experiment. Ze hebben de poëziecultuur van Nederland levendig gehouden door hun gedichten voor te dragen, voor te publiceren en voor te lezen op festivals en literaire evenementen.

In conclusie, de rijke traditie van dichtkunst in Nederland is te danken aan de toewijding en creativiteit van Nederlandse dichters. Ze hebben verschillende dichtvormen omarmd en verfijnd, waardoor ze een divers en levendig poëtisch landschap hebben gecreëerd. Door hun unieke stemmen en krachtige emoties hebben Nederlandse dichters prachtige poëzie gecreëerd die de ziel van de lezer blijft beroeren. Het blijven promoten en waarderen van dichtkunst is van cruciaal belang om deze waardevolle kunstvorm te behouden en te laten bloeien in de harten van mensen over de hele wereld.

De Alkenaer wil de dichtkunst blijven promoten op het podium. Het verrijkt de cultuur enorm en versterkt de culturele identiteit. Dichtkunst biedt een creatieve uitlaatklep, bevordert gemeenschapsvorming en stimuleert taalvaardigheid en literatuur. Bovendien behoudt het cultureel erfgoed en biedt het een ruimte voor reflectie over maatschappelijke kwesties.


Gemeentelijk archeoloog Peter Bitter over het Ritsevoort

Door Wytske Roodbergen

“Op het Ritsevoort was al rond 1450-1500, in de late middeleeuwen, bebouwing,” zegt Peter Bitter, sinds 1991 werkzaam als archeoloog bij gemeente Alkmaar. In die functie zet Bitter zich met drie collega’s in voor het behoud van archeologische resten. Zodra ergens gebouwd gaat worden, zijn de gemeentearcheologen er zo snel mogelijk bij om de grond te screenen en desnoods te onderzoeken, voordat de aannemer aan het werk gaat en sporen verloren gaan. Onderzoek doen, en eventuele vondsten bergen en documenteren, daar gaat het om. De grond waarin het verleden bewaard ligt, verstoort Bitter zo min mogelijk. “Wie een schep hanteert, vernielt oude sporen. Wat je afgraaft is verdwenen, een opgraving kan niet opnieuw,” zegt Bitter. “Dat is zonde. Immers, wie weet welke nieuwe dateringstechnieken er in de toekomst beschikbaar komen.” In Alkmaar liggen oude resten ondiep in de grond, vlak onder het straatoppervlak. Al op tien centimeter stuit je zomaar op een vloer – voorzichtigheid is dus geboden bij de graafwerkzaamheden. Bij het Ritsevoort, dat tot 1572 een buitenwijkje was en buiten de stadsmuren lag, is een paar keer gegraven. “We troffen er slootjes en greppels in akkerland aan, en een houten huis met bakstenen fundering,” vertelt Bitter. “Net als in Zaanstad. De zwarte brandlaag, asresten van de brand uit 1517, vergemakkelijkte de datering.”

Archeoloog Peter Bitter


Rapporteren
Begin dit jaar werd archeologisch onderzoek gedaan bij Ritsevoort 15, tegenover De Alkenaer. De bebouwing aan de oostzijde van de straat bleek net zo oud als die aan de westkant. “Beide zijden van het Ritsevoort gaan dus gelijk op,” vervolgt Bitter. “Dat wisten we niet zeker. Tot nu toe onderzochten we de westkant: bij de hoek Lindegracht/Oudegracht, op Ritsevoort 60, 38-40 en 32. En kort geleden dus op Ritsevoort 15, aan de oostkant. Of de bebouwing winkels of woonhuizen betrof, is uit de bodemvondsten niet op te maken.” Vondstmateriaal gaat naar het Gemeentelijk Depot voor Bodemvondsten in het Regionaal Archief, waar het wordt opgeslagen en gedocumenteerd. Onderzoekers zijn welkom, algemeen publiek niet. “Voor scherven en ander materiaal heb je gespecialiseerde kennis nodig, en ervaring. Dat is anders dan met oude teksten die je kunt transcriberen. Voor een leek is een zak scherven niet interessant.” Naast het doen van opgravingen besteedt Bitter veel tijd aan het presenteren van vondsten en resultaten aan het publiek. Rapportage is een verplicht onderdeel van de Erfgoedwet: binnen twee jaar na een opgraving moet er een rapport op tafel liggen. Erfgoed Alkmaar brengt verslag uit in zogenaamde RAMA’s, ‘Rapporten over Alkmaarse Monumenten en Archeologie’. Op dit moment werkt Bitter aan een lijvig boekwerk over zes opgravingen op het Ritsevoort, van 1995-2023. “Ik distilleer het verhaal uit de onderzoeksresultaten. Dat zijn er nogal wat; ik zit al op driehonderd pagina’s.” Het rapport verschijnt dit najaar.


Voer voor archeologen
Als er voor een groot terrein bouwplannen zijn, kan gemeente Alkmaar een opgraving voorschrijven volgens landelijke wetgeving. Vaak wordt dit uitbesteed. gemeente Alkmaar mag kleine locaties (zogenaamde ‘postzegels’) zelf onderzoeken, dat is uitzonderlijk. Relevante zaken met betrekking tot historisch erfgoed worden vertaald in beleid, en in een archeologische paragraaf in de bouwvergunning. In de bouwhistorische verkenning van het voorhuis van De Alkenaer van 9 maart 2022 (eis van gemeente Alkmaar in verband met bouwplannen, uitgevoerd door Gertrud Topper) staan aanbevelingen voor vervolgonderzoek op Ritsevoort 36. De constructie van de vloer van de eerste verdieping van het pand zou nader onderzocht kunnen worden, evenals de kelder. Heeft voorafgaand aan de herbouw in 1892 in de kelder een verhoogde vloer gezeten, net als in buurpand Ritsevoort 32? Ook de tussenmuur naar het achterhuis zou nader onderzocht kunnen worden. Wellicht is het muurwerk op de eerste verdieping en op zolder ouder dan het herbouwde voorhuis? Wie weet zelfs zeventiende of achttiende-eeuws?


Exposities in De Alkenaer
Voor zover Bitter weet, zijn er op Ritsevoort 36 geen archeologische opgravingen gedaan. Er was geen noodzaak, en er was geen specifieke vraag. Hij denkt niet dat er bij eerdere verbouwingen of renovaties artefacten of bouwonderdelen zijn gevonden of werden aangewezen om te worden opgeslagen in de gemeentelijke Monumentenloods. “De boekhandel zit er al sinds de jaren tachtig. Materiaal van voor die tijd zal er niet zijn.” Wel staat het pand van De Alkenaer sinds 1992 op de monumentenlijst van de gemeente Alkmaar; op 9 september is het geopend voor publiek.

Huidige eigenaar Vincent van de Vrede hoopt in de nabije toekomst kleine exposities te organiseren in De Alkenaer, met objecten, documentatie, tekeningen en foto’s die betrekking hebben op het pand. “Er is vast iets mogelijk met materiaal uit het Depot voor Bodemvondsten,” meent Bitter. “Mits dat materiaal maar goed wordt beveiligd.” Tegenwoordig werken er bij gemeente Alkmaar vier archeologen, verdeeld over drie fte’s. “Dat was vroeger wel anders,” memoreert Bitter. “Tot de jaren ‘80 was er één medewerker Monumentenzorg, en niemand voor archeologie. Gelukkig is de situatie inmiddels behoorlijk verbeterd.”

Uit brononderzoek (Ruijsendaal, E., Alkmaar binnen de Veste, straatnamen in historisch perspectief, 1998) blijkt dat er in 1492 aan het Ritsevoort 48 huizen stonden, en in 1519 nog maar 34 – een deel zal in 1517 verbrand zijn door toedoen van Grote Pier. Op oude kaarten is te zien dat de straat aan beide zijden bebouwd is. Op de kaart van Jacob van Deventer uit circa 1560, bijvoorbeeld, op die van Cornelis Drebbel uit 1597, en op de kaart van J. Blaeu uit 1650 – de bebouwing ging indertijd ook al redelijk gelijk op.