Aanstaande zondag: Adriaan van Dis in De Alkenaer

Op 7 mei is het zover: Adriaan van Dis spreekt in De Alkenaer. Hiermee is hij de eerste schrijver die onze locatie bezoekt in het kader van 450 jaar Alkmaar Ontzet. Dit jaar viert de gemeente Alkmaar dit groots met verschillende evenementen. 450 jaar geleden is Alkmaar namelijk bevrijd van de Spanjaarden.

Vanuit de gemeente Alkmaar is gevraagd om mee te denken over de invulling van een feestelijk programma ter gelegenheid van 450 jaar Alkmaars Ontzet en het ontstaan van Nederland waarin zeker één van deze thema’s, namelijk vrijheid, verscheidenheid, verbondenheid en verdraagzaamheid centraal staat. Deze thema’s zijn van groot belang en zijn relevant voor zowel de geschiedenis van Nederland als voor de huidige samenleving. Adriaan van Dis heeft gekozen voor het thema vrijheid. Een passend thema, aangezien vrijheid een thema is dat regelmatig terugkomt in zijn werk.

Adriaan van Dis heeft zich in zijn werk als schrijver en journalist regelmatig beziggehouden met het thema vrijheid. Dit thema komt onder meer naar voren in zijn romans en essays over Zuid-Afrika, waar hij kritisch schrijft over het apartheidsregime en de beperkingen die dit oplegde aan de vrijheid van zwarte Zuid-Afrikanen.

In zijn roman “Indische duinen” (1994) behandelt Van Dis het thema vrijheid op een andere manier. Het boek gaat over de zoektocht van een Nederlands-Indische man naar zijn identiteit en zijn plaats in de Nederlandse samenleving. Het thema vrijheid komt daarbij naar voren in de manier waarop de hoofdpersoon worstelt met zijn verleden en zijn gevoelens van gevangenschap in zijn eigen leven.

In een interview met de Volkskrant in 2020 sprak Van Dis ook over het belang van vrijheid in het huidige politieke klimaat. Hij uitte zijn bezorgdheid over het groeiende populisme en de neiging van sommige politici om de vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten in te perken. Hij stelt dat het belangrijk is om te blijven vechten voor onze vrijheden en om ons niet te laten intimideren door politici die deze rechten willen inperken.

Naast zijn werk als schrijver heeft Van Dis ook regelmatig lezingen en discussies gegeven over het thema vrijheid.

Tijdens zijn bezoek zal Adriaan van Dis voorlezen uit zijn eigen werk en het werk van Anton de Kom, een Surinaamse anti-koloniale schrijver en verzetsstrijder in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zijn benieuwd naar zijn visie op dit onderwerp en hoe hij het thema verwerkt in zijn eigen werk. De Kom overleed in concentratiekamp Neuengamme en zijn werk is nog altijd van grote betekenis. Adriaan van Dis zal hier dieper op ingaan en ook met het publiek in gesprek gaan over dit belangrijke onderwerp. Hij wordt aangekondigd door Jan Oyevaar en geïnterviewd door bestuurslid Bert de Raaf.

We verwachten een inspirerende middag vol interessante inzichten en mooie verhalen. Tijdens de pauze is er een mogelijkheid om uw boek te laten signeren door Adriaan van Dis. Deze dag betreft een unieke gelegenheid om deze bekende auteur in persoon te ontmoeten.

U kunt zich nog aanmelden op de reservelijst.
info@alkenaer.nl