De Alkenaer duikt in het verleden!

De komende maanden zullen we met regelmaat stukjes op deze website plaatsen waarin we ingaan op zaken rondom De Alkenaer die in onze ogen aandacht verdienen. We gaan op zoek naar mooie verhalen. Hoe een en ander precies vorm krijgt, zal blijken. Het idee is in elk geval in te zoomen op de eeuwenoude en letterlijk gelaagde historie van het pand op Ritsevoort 36, dat deels aan en half op het bolwerk van Alkmaar ligt, heel strategisch vlak achter de omringgracht. Die geschiedenis schreeuwt om nadere verkenning. Al onderzoekende en al pratende komen er ongetwijfeld feiten en verhalen boven die het vertellen waard zijn.

Je zou de geschiedenis van Alkmaar kunnen vertellen aan de hand van het pand van De Alkenaer. Wie weet doen we dat ooit – je zou er een wandeling aan kunnen vastknopen. En alleen al de prachtige gevel van De Alkenaer is een verhaal op zich. Je zou het kunnen koppelen aan een stadswandeling langs andere bijzondere gevels. Ideeën genoeg. De komende tijd hopen we te spreken met oudheidkundigen, archeologen, stadsgidsen, archivarissen en museummedewerkers, én met (oud)-Alkmaarders, buren en omwonenden. Zo hopen we beetje bij beetje de historie van De Alkenaer te ontsluiten – en die voor lezers en bezoekers van het cultuurpodium tot leven te wekken.   

Wytske Roodbergen is de redactrice voor deze rubriek. De komende tijd kunt u meer van haar lezen.