Wat gebeurde er?

Voor iedere rechtgeaarde Alkmaarder dé reden om eens flink feest te vieren, 8 oktober, Alkmaars Ontzet. Het verhaal van Van der Meij, het briefje in de polsstok en de aftocht van de Spanjaarden kennen de meesten wel, maar hoe de vork nou echt in de steel zit, kan bijna niemand je vertellen. Behalve Harry de Raad, hij wel.

Eind vorig jaar verscheen het boek ‘Het beleg van Alkmaar’, waarin Harry de Raad, oud-archivaris bij het Regionaal Archief Alkmaar, de lange periode van opstand en oorlog in Alkmaar en omgeving behandelt. Een periode, die duurde van 1566 tot 1576. Een belangrijk keerpunt hierin was het succesvol doorstane, zeven weken durende, beleg van Alkmaar in 1573. De bangste dag van de belegering was 18 september 1573, toen de stad werd bestormd door het Spaanse regeringsleger, onder bevel van Don Fadrique de Toledo, de zoon van de Spaanse landvoogd, de hertog van Alva. De verdedigers, waaronder ook vrouwen, meisjes en jongens, vochten voor hun leven en wisten de aanval af te slaan. Inmiddels waren er dijken doorgestoken en sluizen opengezet. Vanwege de wateroverlast en de onwil van de soldaten om de stad opnieuw te bestormen, zagen Alva en Fadrique zich gedwongen om het beleg te beëindigen. Op 8 oktober trokken de laatste troepen weg. Nog ieder jaar wordt in Alkmaar op deze dag het ontzet van de stad gevierd.

In zijn boek plaatst Harry de Raad de gebeurtenissen in de bredere context van de opstand en burgeroorlog, die vormend zijn geweest voor het ontstaan van het Nederland van nu. Hij laat zien wat de gevolgen van de oorlog waren voor de Alkmaarders en voor de bewoners van de dorpen rondom de stad. In het boek is er ook de nodige aandacht voor de Spaanse kijk op de gebeurtenissen. Zo zijn in een bijlage vertaalde Spaanse teksten over het beleg opgenomen, waaronder brieven van Alva. 

Op zondag 17 maart gaat Harry de Raad in gesprek met Sissy Seidenstiker, medewerker van De Alkenaer, en andere aanwezigen, waarbij hij meer zal vertellen over zijn boek en de vele verrassende en ontregelende gebeurtenissen in deze periode in Alkmaar en omgeving. Daarbij komen belangrijke vragen aan bod, zoals die naar de oorzaken van de opstand en burgeroorlog, de doelen van de opstandelingen en de gevolgen op langere termijn van de gebeurtenissen. Verder leest hij voor uit de vertaalde Spaanse teksten en vertelt hij aan de hand van de afbeeldingen uit zijn boek, het verhaal van het beleg en ontzet van Alkmaar.

Het wordt een enerverende middag, waarbij de aanwezige bezoekers mee worden genomen naar de vreemde en verre wereld van de zestiende eeuw, die tegelijk verrassend actueel is. Eerzucht, onverdraagzaamheid, tirannie, geweld en het verzet daartegen zijn immers van alle tijden. 

Voor iedere rechtgeaarde, feestvierende Alkmaarder eigenlijk verplichte kost.

Entree € 7,50