Maand van de filosofie – 2023

Het is weer april en dat betekent ‘de maand van de filosofie’. Het is bedoeld om het filosofisch denken en de rol van filosofie in onze samenleving te bevorderen. Tijdens deze maand worden er in Nederland en België verschillende activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, debatten, workshops en filosofische wandelingen.

Elk jaar heeft de maand van de filosofie een ander thema, dat als rode draad dient voor de activiteiten. Dit jaar is het thema ‘weerloos en waardevol’. Wat is eigenlijk de definitie van waarde en wie heeft het recht om te bepalen wat als waardevol wordt beschouwd? Wordt iets waardevol omdat het veel geld oplevert of omdat het veel likes krijgt op social media? Of is het belangrijk om als individu zelf te bepalen wat we als waardevol beschouwen voor een authentiek leven? Charles Taylor, een filosoof, stelt dat we niet in staat zijn om alleen te bepalen wat waardevol is. Onze waarden en overtuigingen ontstaan niet in isolatie. Het antwoord op de vraag wat het leven de moeite waard maakt, is altijd afhankelijk van de omgeving en de mensen om ons heen. En als alles van waarde weerloos is, wat betekent dat dan?

De Alkenaer organiseert vanaf september 2023 lezingen en cursussen over filosofie, houd de agenda in de gaten voor meer informatie.