Documentaire over Neuengamme-slachtoffer

In het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog staan we stil bij het leven en overlijden van oorlogsslachtoffer Bertus de Raaf, die in 1944 overleed in Neuengamme. Nabestaande Bert de Raaf vertelt over zijn oom en er wordt een documentaire vertoond.

Bertus de Raaf werd op 28 juni 1924 geboren te Emmercompascuum in het veengebied in het Zuidoosten van Drente. In de oorlog vervulde hij een actieve rol in het verzet en moest om die reden later onderduiken. Op 2 juni 1944 werd hij samen met zijn verzetsvriend Jan Hof opgepakt en opgesloten in de gevangenis in Assen. Enkele dagen later werd hij overgebracht naar het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort en daar te werk gesteld. Daar maakte hij onder meer de beruchte kampbeul Kotälla mee. Het regiem was heftig en volstrekt willekeurig, het werk was zwaar en de dagen lang, getuige een illegale brief die hij het kamp wist uit te smokkelen. Op 11 september 1944 wordt hij op transport gesteld naar het concentratiekamp Neuengamme. Van daaruit wordt hij op 1 oktober 1944 overgeplaatst naar het buitenkamp Lerbeck in Porta Westfalica, Na slechts 10 weken sterft hij op 10 december 1944. De informatie over zijn laatste maanden is uiterst summier. Na de oorlog is nimmer duidelijk geworden waar en onder welke omstandigheden hij om het leven is gekomen. Geen stoffelijk overschot, graf noch informatie over de omstandigheden. Deze onzekerheid over zijn lot zorgde ervoor, dat zijn familie nimmer rust vond of afscheid van hem kon nemen. Er was zelfs hoop dat Bertus nog ergens zou leven.

In 2010 werd zijn stoffelijk overschot gevonden in een massagraf en door de familie mee naar huis genomen om begraven te worden in het graf van zijn lievelingsbroer Ab. De WDR maakte hier een documentaire over.

Om 17:00 uur wordt deze vertoont in de Salon, gratis toegankelijk. Hierin staat de terugreis van oorlogsgetroffene Bertus de Raaf centraal, die in 1944 als onderduiker werd opgepakt en het leven verloor in een buitenkamp van Neuengamme.

Nabestaande en De Alkenaer-bestuurslid Bert de Raaf, vernoemd naar zijn oom, vertelt u over het leven van Bertus. 

Dit evenement zal alleen doorgang vinden bij voldoende animo en de definitieve datum is nog onder voorbehoud. Houd de agenda in de gaten voor meer nieuws. Stuur ons een mail om u aan te melden.