Title:      Author:   
Home Catalogs Search Request Order

War: World War I

Page 1 of 4     1 2 3 4
 
Berden, M.. In duitsche krijgsgevangenschap
Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgevers-mij, De, , Soft Cover, Goed.
Catalog: Photobooks, War: World War I
€ 15.00
 
Brailsford, H.N. | W. v. Ravesteyn (vert.). Hoe lang nog? Een boek over deze verdwaasde wereld en haar behoefte aan eenheid
Zutphen, W.J. Thieme & Cie, 355, , Hard Cover, Goed.
Catalog: War: World War I, Miscellaneous
€ 9.00
 
Brugmans, H.. Geschiedenis van den Wereldoorlog
Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1937, , Hardcover, Goed.
Catalog: War: World War I, History: (20th century)
€ 25.00
 
Buck, P.S. | J. van der Velde (vert.). Hoe het gebeurt. Een gesprek over het Duitsche volk 1914-1933 met Erna von Pustau
Hoorn, U.M. West-Friesland, 1947, , Hard Cover, Goed.
Catalog: War: World War II, War: World War I
€ 14.00
 
Bugnet, C.. Drei diktaturen. Der Kampf um die Kriegsführung in Frankreich 1914-1918
Berlin, Gustav Kiepenheuer Verlag, 1938, , Hard Cover, Very Good.
Catalog: War: World War I
€ 10.00
 
Clark, A.. The eastern front 1914-18. Suicide of the empires
Gloucestershire, The Windrush Press, 1971, , Soft Cover, Very Good.
Catalog: War: World War I
€ 12.75
 
David, E.. Wie draagt de schuld van den oorlog? Rede gehouden voor het Hollandsch-Skandinavische vredes-comité te Stokholm op 6 juni 1917
Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1917, , Soft Cover, Redelijk.
Catalog: War: World War I
€ 8.00
 
Doyle S.J., W. Een aalmoezenier in den grooten oorlog
's-Gravenhage, A.N. Govers, 1928, , Softcover, Goed.
Catalog: War: World War I
€ 16.00
 
GOMEZ CARILLO, E. (vertaling: Zody, B.). Het liefdeleven van Mata Hari en haar Dood
Amsterdam, Koloniale Boekcentrale, 1925, , Hardcover, Goed.
Catalog: Biographies: Performers, musicians, celebrities, War: World War I, Miscellaneous
€ 75.00
 
Galopin, A. | L. Faust (vert.). De mannetjes-putters van het 9e
Amsterdam, S.L. van Looy, 1915, , Hard Cover, Goed.
Catalog: Literature: Dutch, War: World War I
€ 32.00
 
 
 
Page 1 of 4     1 2 3 4