Title:      Author:   
Home Catalogs Search Request Order

Miscellaneous

Page 1 of 80     1 2 3 4 ..
 
Ginsberg, A.. Indian Journals
California, Dave Haselwood Books and City Lights Books, 1970, , Hardcover, Goed.
Catalog: Illustrated works/comics, Miscellaneous, Topography: Asia
€ 25.75
 
KANDINSKY, WASSILY; JAWLENSKY, ALEXEJ VON; MACKE, AUGUSTE; MUNTER,GABIRELE; MARC, FRANZ; KLEE, PAUL. DER BLAUE REITER - POSTERBOOK TASCHEN
, Onb., z.j., , Map, Goed.
Catalog: Art books, Miscellaneous
€ 18.75
 
Scheurleer, D.F.. Van varen en van vechten 3 (derde deel)
`s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1914, , Hardcover, Goed.
Catalog: Literature: Dutch, Miscellaneous
€ 12.75
 
"Door P.S.". Goddelycke aandachten (ofte Vlammende begeertē eens boetuaerdige geheÿligd en lief-rÿcke ziele 4 deeltjes in 1 bandje)
Gedrukt by Herman Rampen", "Ge druckt tot Steenwÿck bÿ Hendrick Stuÿfsandt" - "Tot Harderwyk, 1684, , Perkamenten, Goed.
Catalog: Religion: Christianity, Illustrated works/comics, Miscellaneous
€ 88.75
 
(Jef Boschmans, red.). Paul Akkermans' Portret door vrienden
Lier, Jef Boschmans, 1983, , Hardcover, Goed.
Catalog: Biographies: Performers, musicians, celebrities, Miscellaneous
€ 15.75
 
(Leeuw, A.G. de). Herinneringen van Geertruida Carelsen
Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1928, , Hardcover, Goed.
Catalog: Biographies: General, journals and correspondence, Miscellaneous
€ 22.75
 
(Tekst: Martin Redeker, Fotografie: Carel Blazer, Lay-out: Jan Bons en Jaap Penraat). 50 jaar Bruynzeel (1897-1947)
Zaandam, Bruynzeel Fabrieken, z.j., , Hardcover, Goed.
Catalog: Illustrated works/comics, Miscellaneous
€ 32.75
 
(Voorwoord Bataljons-Commandant H.G.M. Bouwman). Gedenkboek 4-1 R.I. (Het Fiere Eendje - Mei 1947 - Feb. 1950)
's-Gravenhage, W. van Hoeve, 1950, , Hardcover, Goed.
Catalog: Military, weapons, regalia, Miscellaneous, Illustrated works/comics
€ 28.75
 
. Oerwoudstrijders onder onze driekleur
Amsterdam, Elsevier, 1946, , Hardcover, Goed.
Catalog: , Miscellaneous
€ 6.50
 
A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland. Rijwiel-Toeristen-Rondrit door Nederland (26 Mei- 1917- 26 Sept.)
Amsterdam, Algemene Nederlandse Wielrijders bond, 1917, , Hardcover, Goed.
Catalog: Topography: The Netherlands, Miscellaneous
€ 185.00
 
 
 
Page 1 of 80     1 2 3 4 ..